Vårt uppdrag

Tutvikens samfällighetsförening (TSF) startade 2011.

Samfällighetens uppgift är att förvalta vägarna i vår område och består av medlemmar som äger fastigheterna i detta.

Historik för TSF

Gemensamhetsanläggningens ändamål, läge, storlek

Gemensamhetsanläggningen består av grusvägar och grönområde med båt/bryggplats. Med väg avses här vägbana och övriga väganordningar såsom dike, slänt, trumma, mötesplats, vändplats, vägmärke samt belysning.

Upplåtet utrymme är de befintliga vägarna och grönområden som vi förvaltar fastigheterna:
Gudö 5:1, Gudö 3:135, Gudö 3:141, Gudö 3:243, , Gudö 3:455, och Gudö 16:1.

Anläggningen, Haninge Tutviken ga:1 är indelad i två sektioner, en för utförande av vändplaner och belysning samt en för drift och underhåll.

Karta över TSF

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.