Stadgar

Stadgar för Tutvikens samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter..

TFS Stadgar

Regler för slitageersättning

Det grundläggande skälet till slitageersättning är att våra vägar utsätts för onormalt slitage vid utökad tung trafik som påverkar vägarna kortsiktigt eller långsiktigt och därför ökar kostnaderna för medlemmarna.

Regler för slitageersättning

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.