Nyheter – maj 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – juli 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – juni 2018
Nyheter – mars 2018
Nyheter – december 2017
Nyheter – september 2017
Nyheter – maj 2017
Nyheter – april 2017
Nyheter – februari 2017
Nyheter – december 2016
Nyheter – oktober 2016

Viktiga information om pågående arbete (v36)

Publicerad måndag 6 sep 2021, 21:21

Hej medlemmar,

Akut trädfällning

Vi har akut behövt fälla (igår söndag) en björk som gått av nyligen och låg över träd mot belysningsstolpe Spelmansvägen 27-31. Det var så pass illa att det var risk för fall över väg med påföljd av skada på person. Det står ett antal sämre träd med hög risk i det området kvar vilket kommer att fällas på tisdag mellan 7:30-10:00.

Dikningsarbetet

I veckan fortsätter arbetet med underhåll av diken i området. Vi har i helgen sett över delar av området för att förbereda fortsatt arbete.

Vi har vid översynen upptäckt att fastighetsägare har slangar, kablar, rör mm i dikena som förhindrar dikning och därmed försvårar arbetet med att leda bort vatten från vägarna. Syftet med dikesrensningen är att upprätta dikets ursprungliga djup och läge samt att ta bort växtlighet som täpper till och försvårar avrinning.

Till vägområdet ingår den mark eller utrymme som behövs för vägens brukande, drift och underhåll. Det är inte tillåtet att som fastighetsägare lägga ner rör, ledningar eller bygga över diken med pallar för att ställa soptunnorna på. Dikena skall vara öppna och rensingsbara. Det innebär att varje fastighetsägare ansvarar för att inget förhindrar dikesrensning samt ta bort det som ställts i vägområdet.

Det arbete som utförs är främst dikning av de större vägarna samt prioriterade vägar där det krävs insats med anledning av vattenmängder på väg. I nästa steg kommer övriga vägar dikesrensas.

Dikning innebär inte bara att ta upp material utan även ta bort/skrapa bort vegetation, buskar, sly mm som binder vatten i diken och vägkant. Vid vissa platser blir det endast mindre dikesanvisning, vid andra platser blir det skrapning av vägkant då diken inte finns överallt.

Vi i styrelsen går ut kontinuerligt och kontrollerar kommande områden för arbetet och markerar främst vägtrummor, elledningar eller andra viktiga noteringar för maskinisten.

Vi har inte för avsikt att ta itu med medlemmars soptunnor, slangar och annat som står eller ligger i diket. Eventuella ledningar, slangar odyl ska – i de fall de måste ligga i vägområdet – vara nergrävda på sådant djup att dikesrensning inte hindras samt ha erforderliga utmärkningar.

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för detta, det är inte styrelsens ansvar att behöva kontrollera och åtgärda detta inför arbetet.

Låt oss hjälpas åt, det blir klart snabbare och lättare!

Styrelsen aviserar när arbetet är klart, tills dess är det inte klart

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.