Nyheter – maj 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – juli 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – juni 2018
Nyheter – mars 2018
Nyheter – december 2017
Nyheter – september 2017
Nyheter – maj 2017
Nyheter – april 2017
Nyheter – februari 2017
Nyheter – december 2016
Nyheter – oktober 2016

Vägunderhåll

Publicerad söndag 28 feb 2021, 09:05

Hej medlemmar,

Vi har under 2 dagar haft entreprenör som påbörjat akuta åtgärder för de potthål som uppstått, arbetet fortsätter nästa vecka.
Vi har även haft dialog med entreprenören som grävt ner belysningskablarna. De kommer att se över vägnätet och i avtalet ingår återställningsarbete som ska utföras. Orsaken till att de tillfälligt lämnat området är på grund av att det inte gick att arbeta mer med anledning av snö och tjäle.

Förtydligande om orsak till vägarnas skick
Med anledning av att vi noterat kommentarer och frågor om vilka det är som sköter vägarna och synpunkter på vägarnas skick vill vi förtydliga följande:

  • vi har grävt upp vägarna i hela området vilket inte skett tidigare
  • det har under den tiden varit extremt vattensjukt jämfört med tidigare förhållanden
  • det har varit tung trafik under samma period vilket även sliter på vägarna speciellt då det är vattensjukt
  • det frös på och blev tjäle enormt snabbt då vägarna var fyllda med vatten samt att det låg vattenmängder under vägarna

Detta är inte normalt förhållande eller i jämförelse med det underhåll vi haft tidigare. Det finns ingen koppling till själva underhållet av vägarna eller att vi de facto har ny entreprenör för underhållet, utan det beror till stor del på att vi grävt upp alla vägar samt att det har tidvis varit kraftig nederbörd.

Det är styrelsens uppgift att ta rådgivning och hjälp av sakkunniga och därefter utifrån kostnader ta det beslut som är bäst för vägarna samt hålla nere onödiga kostnader.
Baserat på det, är det inte läge att göra något mer än att akut fylla de värsta potthålen. Tjälen finns kvar, vattnet trycker på. Skrapar vi nu och lägger på mer material är det att kasta pengar i sjön. Materialet kommer att sjunka in och skapa mer flytande/gungigt material och lera.

Vad vi alla nu behöver göra
Vi har noterat att vissa kör rätt så fort när vi fyllt potthålen, det resulterar i att lagningarna körs sönder då det är så vattensjukt i vägkroppen. Då måste vi ta ut entreprenör för ytterligare akut åtgärd. Detta kostar pengar och fakturan för underhåll kommer att öka för oss alla.

Låt oss hjälpas åt:

  • att köra försiktigt
  • att undvika köra för nära diken eller i vägkanten
  • att mötas vid infarter m.m.

Låt oss också hoppas på torrt väder så att vattnet kan sjunka undan och vägarna torka upp.
Vägarna behöver återhämtning och då först kan vi åtgärda.

Med vänliga hälsningar


Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.