Nyheter – maj 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – juli 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – juni 2018
Nyheter – mars 2018
Nyheter – december 2017
Nyheter – september 2017
Nyheter – maj 2017
Nyheter – april 2017
Nyheter – februari 2017
Nyheter – december 2016
Nyheter – oktober 2016

Sommarinformation från Styrelsen

Publicerad torsdag 6 jul, 22:01

Hej medlemmar,

 • Över tid har vi, som tidigare informerats, drivit på arbete för att Entreprenör och underleverantör ska åtgärda de skador på stolpar som upptäcktes redan vid besiktning mars 2021. Dessa fel har nu åtgärdats. Därmed har en slutbesiktning genomförts och anläggningen är godkänd. Den sista aktiviteten för att stänga projektet är att anläggningen formellt ska överlämnas med avtal som signeras. Därefter övergår anläggningen i samfällighetens ägo samt drift.
 • För att minska våra utgifter ber vi alla medlemmar se över grönska som hänger ut över vägbanan, fri höjd för fordon är 4,6 meter. Att ta in entreprenad kostar dels pengar, dels blir det inte så snyggt om det utförs med slaghack eller slåttermaskin.
  Fastighetsägaren ansvarar för det som växer ut från den egna fastigheten.
  Tänk även på hastigheten i området! När vägarna skrapas ökar även hastigheten tyvärr.
 • För en infart/uppfart till fastigheten som ansluter till den väg föreningens förvaltar, så finns det huvudsakligen fyra punkter som en fastighetsägare ska leva upp till:
 1. En hårdgjord yta, som inte är genomsläpplig för vatten, får inte ansluta direkt til föreningens väg eller gå ut på föreningens mark eller väg.
 2. En yta som ansluter till föreningens väg eller mark måste vara så genomsläpplig att det inte belastar grannars eller föreningens mark med regnvatten, ens vid kraftigt regn.
 3. Fastighetsägaren ansvarar för att dagvatten omhändertas lokalt på fastigheten enligt gällande detaljplan samt i beviljat bygglov.
 4. Fastighetsägaren ansvarar för att sidotrumma, i de fall de behövs vid anslutning från väg till egna fastigheten är av rätt dimension (minst 20 cm), att den är hel och ligger på rätt nivå.

Dessa regler kommer av Plan- och Bygglagen (2010:900), Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, samt Haninge kommuns detaljplansregler för området.

 • Sidotrummor, vid genomgång har det uppmärksammats att en del fastigheter saknar sidotrummor, eller att de är skadade, sticker upp eller har fel dimension. Även detta påverkar den totala underhållskostnaden av vägarna och det är fastighetsägarens ansvar att se till att en fungerande sidotrumma med rätt dimension finns till fastigheten. (Sidotrumma är den trumma som läggs under infart till fastighet som ansluter mot väg)
 • Slutligen, vi ber er respektera att det råder parkeringsförbud på vändplanerna i området.

Hoppas ni får en bra sommar!
Hälsningar Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.