Nyheter – maj 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – juli 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – juni 2018
Nyheter – mars 2018
Nyheter – december 2017
Nyheter – september 2017
Nyheter – maj 2017
Nyheter – april 2017
Nyheter – februari 2017
Nyheter – december 2016
Nyheter – oktober 2016

Sommarbrev 2017 – Tutvikens vägsamfällighet

Publicerad måndag 17 jul 2017, 22:02

NYHETEROrdförande har ordet.

Glad sommar på er alla! Hoppas ni är lediga och får bra väder oavsett om ni är bortresta eller njuter av sommaren hemma i den prunkande grönska som just nu är Tutviken.

Det händer mycket i föreningen just nu och de senaste månaderna har hektiska, om än lite frustrerande. Arbetet mer att utföra förrättningen (vändplaner och belysning) fortsätter, även om vissa saker har tagit längre tid är förväntat.

Vi har nu ett underskrivet avtal med WSP angående konsultstöd för belysningen och vid en genomgång av planeringen så ser förutsättningarna bra ut, vi kommer bli klara i tid, men vägen fram till ett avtal och första konkreta arbetet i augusti, har varit lite längre än förväntat och vi kommer inte att ha ett beslutsunderlag klart direkt efter sommaren.

Kommunens utsättning av tomtgränserna för vändplanerna har också dragit ut på tiden, men nu sedan i fredags 14 juli så sitter alla markeringarna ute i terrängen, och mellan tomterna i alla fall. Vi ber er respektera markeringarna och inte flytta på något. Det finns vissa vändplaner som kommer att kräva mer arbete än andra, några är inte helt optimala till sin placering, men på det stora hela blev det ändå bättre än mina farhågor. Styrelsen kommer att fortsätta prata med berörda fastighetsägare under v31-32, för att försöka hitta så bra lösningar som möjligt för respektive vändplan. Detaljplanen och förrättningen har vunnit laga kraft så nu ska vi utifrån förutsättningarna försöka finna så bra lösningar som möjligt för hela föreningen, vändplanerna ska dock byggas, och enligt regelverken så lång som möjligt.

Som ni förstår så ligger styrelsen lite efter i arbetet med ett beslutsunderlag, men planen är fortfarande att ha en diskussionsträff under hösten ca en månad innan en extra stämma för att diskutera möjliga lösningar. Den extra stämman ska sedan inte diskutera detaljer utan ta ställning mellan ett begränsat antal konkreta förslag som vi får fundera över väl i förväg. Vid stämman så ska vi också ha offerter i underlaget så att vi vet ganska väl hur mycket arbetet kommer att kosta.

Utbyggnaden i området genom detaljplanen för tomterna Gudö 13:1 och 15:1 har stoppats, och upphävts av Mark- och miljödomstolen den 19 maj. Föreningen är inte längre någon part i dialogen med kommunen och har ingen åsikt om styckningen, men vi har varit kritiska av kvalitén på förarbetet och hanteringen av tillfarterna genom vår gemensamhetsanläggning. Kommunen har meddelat att man kommer att fortsätta planarbetet och försöka ta ett förnyat beslut om detaljplanen så snart som möjligt i höst. Tyvärr har kommunen också meddelat att man inte ser TSF (vår förening) som en part i detaljplanen och därför har man just nu ingen avsikt att återuppta någon dialog inför antagande av en ny detaljplan.

Ha en fortsatt bra sommar, tveka inte att höra av er med frågor, det kanske tar lite längre tid än vanligt för oss att svara bara, och kom ihåg att klippa häckar och träd så att inte grönskan hotar trafiksäkerheten i området. Hjälp varandra att se efter fastigheterna när ni är borta, tillsammans klarar vi allt!

Tommy Wahlman
Ordföranden.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.