Nyheter – maj 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – juli 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – juni 2018
Nyheter – mars 2018
Nyheter – december 2017
Nyheter – september 2017
Nyheter – maj 2017
Nyheter – april 2017
Nyheter – februari 2017
Nyheter – december 2016
Nyheter – oktober 2016

Ny detaljplan antagen för Gudö 13:1 och 15:1

Publicerad söndag 15 maj 2016, 21:44

Tack för en bra stämma - dokumentationen är nu uppdaterad på hemsidan enligt de beslut som togs.

Haninge kommun antog 2016-04-20 en ny detaljplan för området kring Gudö 13:1 och Gudö15:1.

TSF har inga synpunkter på om fastigheterna ska styckas eller inte - men har i tidigare dokument felaktigt beskrivits i underlaget samt föreslagits få ett utökat ekonomiskt och administrativt ansvar - något som styrelsen motsatt sig.

Då TSF inte längre är en part i den antagna detaljplanen kan vi inte annat än vänta på en eventuellt kommande förrättning för fastigheterna för att höra hur kommunen eller Lantmäteriet tänker att de föreslagna samfälligheterna ska skötas i framtiden.

TSF har lämnat in synpunkter längs vägen och är fortsatt kritiska till hur Haninge kommun skött processen. TSF har varit i kontakt med Riksförbundet Enskilda Vägar, REV, och fått juridiskt stöd inför en eventuell kommande förrättning och meningsskiljaktigheter inför.

Här hittar ni mer information:
http://haninge.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplanering-och-detaljplaner/detaljplaner/vendelso-gudo-vendelsomalm/gudo-131-151/

För styrelsen.
Tommy Wahlman
Ordförande.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.