Nyheter – maj 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – juli 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – juni 2018
Nyheter – mars 2018
Nyheter – december 2017
Nyheter – september 2017
Nyheter – maj 2017
Nyheter – april 2017
Nyheter – februari 2017
Nyheter – december 2016
Nyheter – oktober 2016

Inkomna frågor från medlemmarna inför diskussionsträffen

Publicerad söndag 11 feb 2018, 22:12

Önskemål om information om de alternativ som kommer att presenteras redan innan diskussionsträffen

Styrelsen och WSP jobbar fortfarande (11 feb) med att färdigställa alternativen som ska presenteras, så fort vi är klara lägger vi ut dessa här på föreningens sida, det kommer dock inte vara så omfattande eller komplicerat att sätta sig in i under sittande möte. Diskussionsträffen är sedan inte heller bindande, utan vägledande till stämmomötet i april. Dock så kommer styrelsen gå ut med offertförfrågan utifrån diskussionsträffens beslut.

Önskemål om att vändplanerna bör diskuteras med samtliga medlemmar.

Nej. Styrelsen har under tre år försökt bilda en arbetsgrupp av medlemmar för att diskutera och förankra arbetet, vi har aldrig haft mer än EN intresseanmälan vid ett och samma tillfälle. Tiden är nu ute, arbetet ska vara genomfört i år. Utformningen är också en fråga om att i mesta möjliga mån försöka anpassa en skrivbordsprodukt från kommunen till lokala förhållanden på varje plats. Det finns heller inte så många estetiska eller ekonomiska valmöjligheter. Styrelsen anser därför inte att det finns förhållanden kring utformning av vändplaner att diskutera med samtliga medlemmar, utan bara att informera utifrån styrelsens arbete.

Önskemål om att ha samtliga kostnader för både vändplaner och belysning klara vid mötet

Vi kommer bara att ha preliminära kostnader klara för belysningsarbetet. Anledningen är att vi bara har preliminära uppgifter utifrån WSPs uppskattning och ännu inte har några offerter för något av arbetena. Således finns det inga andra beräknade kostnader att redovisa. Styrelsen jobbar fortfarande med att få alla kostnader klara till ordinarie stämma. Men det är också viktigt att vara medveten om att det kommer att krävas två separata beslut eftersom projekten belastar fastigheterna med olika andelstal beroende på om fastigheten återfinns inom eller utom området.

Kommer föreningen ta lån för arbetet?

Nja, föreningen kommer inte ta kostnaderna för utförandet i ett stort lån som fastigheterna sedan betalar tillbaka över tid. Men det kan eventuellt bli aktuellt med ett kort lån för att överbrygga tiden från betalning av fakturor fram till uttaxering av respektive fastighet. Rekommendationen från riksförbundet enskilda vägar, REV, är att inte ta ett lån på föreningen för utförandet av en förrättning, mer om detta på diskussionsträffen. Men målsättningen är alltså att fastighetsägarna kommer att faktureras för sin del i förrättningen så nära som möjligt efter slutfakturering från entreprenörerna.

Önskemål om jämförelse med kommunalt övertagande

Nej. Kommunalt övertagande är inget alternativ just nu. Förrättningen ligger på föreningen att genomföra innan året är slut. Kommunen har varit motvillig att diskutera övertagande tidigare och styrelsen har inget mandat att ta en sådan diskussion. Kommunen ligger dessutom ganska långt ifrån att kunna redovisa några kalkylerade kostnader eftersom de har helt andra krav på sig som huvudman, vilket gör att en sådan process skulle bli mycket omfattande.

Önskemål om förtydligande om uppdraget till WSP

Uppdraget till WSP kommer kortfattat att beskrivas vid diskussionsträffen – huvudfokus är dock alltjämt utförandet av förrättningen.

Fortsatt trevlig söndag – vi lägger ut mer information så fort detta blir klart….

För styrelsen,
Tommy Wahlman
Ordförande.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.