Nyheter – maj 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – juli 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – juni 2018
Nyheter – mars 2018
Nyheter – december 2017
Nyheter – september 2017
Nyheter – maj 2017
Nyheter – april 2017
Nyheter – februari 2017
Nyheter – december 2016
Nyheter – oktober 2016

Information v35

Publicerad torsdag 2 sep 2021, 06:43

Hej medlemmar,

Arbetet har fortsatt under sommaren med bland annat följande:

  • Vi har arbetat med inventering av vägar och projektering för åtgärder avseende underhåll samt återställning efter belysningsarbete.
  • Vi har nu upphandlat entreprenör för att genomföra dikning samt att ta bort återstående material efter belysningsprojektet.

Arbetet med att genomföra dikning samt bortförsel av material kommer att starta omgående torsdag den 2/9 med arbetsutrymme mellan kl 06-18 per dag.
Planen var att det skulle starta sept/okt men då vi fick en öppning att starta imorgon har vi valt att ta det erbjudandet för att så tidigt som möjligt klara av
arbetet inför kommande regnperiod.

Vi kommer att påbörja arbetet från Spelmansvägen/Hakvägen.

Vi ber i vanlig ordning om visad hänsyn för arbetet, det är viktigt att maskinisten får arbeta effektivt och inte behöva flytta och stanna upp arbetet.
Information till maskinisten är att inte stanna upp arbetet.

För att vi ska kunna förvalta vägar och vändplaner med de klimatförändringar (skyfall) som vi nu har behöver vi även se över:

Trummor
Fastighetsägare ansvarar för att trumma kommer på plats samt uppfyller Trafikverkets rekommendation med en dimension om minst 300 mm (beroende på längd)
De fastighetsägare som har mindre eller undermålig etablering kommer att behöva byta ut trumma och etablera den enligt grundkraven.
Några exempel på undermålighet är trumma som gått sönder/brutits, är fylld med sediment eller ligger på sjunkande botten såsom tex. lera.

Kontakta styrelsen inför etablering/byte.

Hårdgjord yta mot vägen
Det är inte tillåtet att anlägga hårdgjord yta mot föreningens mark eller vägar. Därmed innebär det att de fastighetsägare som utfört det måste se till att vatten inte leds ut mot vägområdet.

En hårdgjord yta som inte är genomsläpplig för vatten får inte anslutas till föreningens väg. En yta som ansluter till föreningens väg eller mark måste vara så genomsläpplig att den inte belastar grannars eller föreningens mark med regnvatten enligt Plan och Bygglagen 2010:900 Lag om allmänna vattentjänster.

Vi kommer att genomföra ytterligare inventering med fastställande om åtgärd för de infarter som är hårdlagda.

Inför hösten - allmänt

Innan höststormarna kommer, se över era trummor med ex:

  • att de inte sjunkit
  • att de inte är fyllda med sediment
  • att de inte ligger högre eller lägre än normal vattennivå och inte emot fall, utan med fall
  • att de uppfyller krav på storlek (dimension och per längd)

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.