Nyheter – maj 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – juli 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – juni 2018
Nyheter – mars 2018
Nyheter – december 2017
Nyheter – september 2017
Nyheter – maj 2017
Nyheter – april 2017
Nyheter – februari 2017
Nyheter – december 2016
Nyheter – oktober 2016

Information Belysnings- och Vändplansprojektet (v7)

Publicerad måndag 15 feb 2021, 09:19

Belysningsprojektet

I veckan som gått har entreprenören kämpat med de sista 20 metrarna för att lägga ned rör. Befintliga rör hade frusit igen innan de sista fundament och stolpar kommit på plats. De har grävt i tjäle i ca 30 cm djup. De har också fått använda uppvärmning med ånga i igenfrusna fundament. Men nu är det schaktarbetet färdigt

  • Samtliga fundament är placerade och nedgrävda/fastborrade
  • Samtliga stolpar är etablerade
  • Återstår 2 armaturer vilket utförs måndag/tisdag nästa vecka

Entreprenören har som ni kanske noterat genomfört vissa stickprover i etapp 1 och 2 för att köra igenom ett testprotokoll. Nästa vecka fortsätter kontrollen och vi planerar preliminärt att få till en besiktning veckan därpå.

Vi pustar ut, tidsmässigt har vi kört hårt mot regn med dess utmaningar. Med vetskap om att kylan och tjälen som eventuellt kommer och stoppar allt i slutet har det varit enormt intensivt. Målet för alla inblandade har varit att köra på och eliminera alla nya utmaningar, dag för dag. Nu är det klart!

Vändplaner

Dragspelsvägen och Fiolvägen har genomförts så långt det går i och med kylan. Det återstår arbeten som kommer att fortsätta då det blivit mildare.
Avspärrning har ställts vid vändplanerna på Dragspelsvägen och Fiolvägen då de inte är klara

Nu på måndag 15/2 07.00 startar arbetet på Munspelsvägen.
Boende på de två sista fastigheterna behöver därför flytta sina bilar samt att båt och husvagn behöver flyttas undan innan dess.

Planen därefter är att fortsätta på Cittravägen.
Vi ser i nuläget ingen anledning att stänga av för trafik varken på Munspelsvägen eller Cittravägen.

Material

Vi lägger material på Basunvägens vändplan. Det finns fortfarande vedstockar att hämtas för de som vill.

Det finns även bra fyllnadsmaterial, hör av er till Styrelsen om det finns intresse för fyllnadsmaterialet.

Transport av stockar och material behöver ske på egen hand.

Hälsningar

Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.