Nyheter – maj 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – juli 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – juni 2018
Nyheter – mars 2018
Nyheter – december 2017
Nyheter – september 2017
Nyheter – maj 2017
Nyheter – april 2017
Nyheter – februari 2017
Nyheter – december 2016
Nyheter – oktober 2016

Info från valberedningen

Publicerad söndag 26 mar 2023, 15:22

NYHETERFöreningen behöver engagerade personer för att representera medlemmarna i styrelsen.

Valberedningen inför Tutvikens samfällighetsförening årsmöte i 27:e april 2023 består av
Adrian Aspberg och Martin Nelson.

Tutvikens samfällighetsförening är en gemensam angelägenhet för alla ca 170 medlemmar vars fastighet/er ingår i samfälligheten.
Alla har ansvar och skyldigheter för de gemensamma behoven gällande drift och underhåll av vägar, vägområden samt de grönområden som ingår i gemensamhetsanläggningen.

Vad ska väljas?
Föreningens styrelse består enligt stadgarna av fem (5) ledamöter och tre (3) suppleanter.
Idag så är två ledamöter valda fram till stämman 2024, så under kommande stämma så skall det alltså väljas minst tre ytterligare ledamöter samt tre suppleanter. Ledamot väljs på 2 år och suppleant på 1 år.

Aktuella roller som behöver tillsättas är:

  • Ordförare
  • Vägmästare
  • Kassör
  • Sekreterare

Föreningsstämman skall även välja två (2) revisorer och en (1) revisorssuppleant.
Dessa väljs på 1 år.

Vad innebär det att vara med i styrelsen?
Att ingå i en styrelse är en komplex uppgift men samtidigt väldigt enkel om det blir en bra sammansättning. Det krävs driv & engagemang och självklart lite tid i anspråk att vara med i styrelsen.Det är styrelsen som ansvarar för drift och underhåll av det som ägs tillsammans, till exempel mark eller gemensamhetsanläggningar.
De svarar också på väldigt mycket frågor från myndigheter men även naturligtvis fastighetsägarna i området.
Läs mer Vad innebär det att vara ledamot i föreningsstyrelse

Nominera till valberdningen
Tacksam om du vill hjälpa till att nominera ledamöter så att vi kan välja en styrelse som kan ge en god fortsatt förvaltning av området.
Nomineringar vill valberedningen ha senast 14:e April 2023 och skickas till tutvikensvagforening@gmail.com med rubrik Valberedning.
Det går självfallet bra att även anmäla sitt intresse på stämman i sig om man skulle vilja det.

Hälsningar
Valberedningen Tutvikens Samfällighetsförening
Adrian Aspberg & Martin Nelson

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.