Nyheter – maj 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – juli 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – juni 2018
Nyheter – mars 2018
Nyheter – december 2017
Nyheter – september 2017
Nyheter – maj 2017
Nyheter – april 2017
Nyheter – februari 2017
Nyheter – december 2016
Nyheter – oktober 2016

Hur går projekteringen?

Publicerad lördag 16 jun 2018, 22:23

Ingen har väl missat att det tar längre tid än planerat med utförandet av förrättningen - dvs vändplanerna och belysningen.

Det finns många orsaker, men de viktigaste har under våren varit att samrådet med kommunen, Vattenfall och Skanova har dragit ut på tiden och att arbetet med mätteknikerna för vändplanerna har blivit försenat.

Vår advokat har föreslagit att vi för säkerhets skull ska ansöka hos Lantmäteriet om en förläning på förrättningen med 6 mån för säkerhetsskull, även om vi inte sänker tempot för det.

Målsättningen är att vi ska genomföra arbetet på ett sådant sätt som ger bra förutsättningar för entreprenörerna att lämna in bra och jämförbara offerter, störningarna på vägnätet ska vara så små som möjligt och bärigheten måste hålla för tunga fordon under arbetet.

Vi jobbar vidare med WSP för att inom kort ha ett förfrågansunderlag färdigt, tillsammans med Vattenfall för nedgrävning av kablar i området och uppförandet av vägbelysning.

Samt att färdigställa underlaget för förfrågningarna för vändplanerna på mätteknikernas underlag.

En extra stämma kommer så fort vi har ett bra underlag i anbud på jobben, troligen först i början av hösten 2018.

Sedan har vi också några få frågetecken kvar där vi behöver få besked från kommunen innan vi kan starta.

Vi stretar på...…

Å styrelsens vägnar,
Ordf.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.