Nyheter – maj 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – juli 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – juni 2018
Nyheter – mars 2018
Nyheter – december 2017
Nyheter – september 2017
Nyheter – maj 2017
Nyheter – april 2017
Nyheter – februari 2017
Nyheter – december 2016
Nyheter – oktober 2016

Hösten är på sluttampen och tiden går rasande fort…

Publicerad lördag 11 nov 2017, 22:07

Förrättningen

De parallella projekten med vägbelysning och vändplaner går framåt, om än något efter tidsplan i princip alla delar. Allt tar lite längre tid än planerat – men som tur är har vi marginal och det går framåt…

Belysningen

För tre veckor sedan var WSP (våra ingenjörskonsulter i arbetet) på platsbesök för att få en bättre bild av belysningsutmaningarna, och vi diskuterade igenom förutsättningarna på plats.

Slutsatserna vi kunde dra var att utformningen av belysningen, för att inte störa och för att kunna anpassa ljuset till trafiken samt för att inte störa fastigheterna – var inga större problem. Placeringen av stolparna var lite mer utmanande eftersom de gamla el-/telestolparna och nya skanovastolpar inte är placerade enhetligt på en sida av vägen, utan går fram och tillbaka över vägarna. Föreningen får inte använda de existerande stolparna utan måste sätta upp egna – vilket på sikt är bra, mindre underhåll och inget beroende till annan part. Det som däremot blir en stor utmaning är kabeldragningen, det är ont om plats mellan föreningens mark och medlemmarnas fastigheter, inte sällan med ett dike på gränsen, många hårdgjorda ytor på föreningens mark, berg och V/A-ledningar för att nämna de viktigaste. WSP tittar nu på ett par olika lösningar för att få en så rationell och tålig kabeldragning mellan stolparna som möjligt, utan att behöva spränga och gräva upp hela området….

Styrelsen kommer att besöka WSP den 5 dec för att jobba fram de alternativ som ni medlemmar sedan ska få se och bedöma på diskussionsträffen. Då belysningen är beroende av att vändplanerna är klara så är det ingen brådska med det projektet – entreprenörerna kan tidigast starta med arbetet i maj-juni bedömer WSP.

 • Varför dröjer arbetet? – jo, vi är beroende av kartunderlag från kommunen, vi har ett ointresserat elnätsbolag, styrelsens begränsade tid och en långsam start med WSP.
 • Kommer vi att hinna i tid? – Ja, vi bedömer att vi kommer att vara klara tidigt under hösten 2018.
 • När blir det diskussionsträff och stämmobeslut? – Det hänger på arbetet med vändplaner, troligen blir det två separata beslut. Rimligen tar vi beslutet i början på våren 2018, diskussionsträffen planeras till minst en månad innan beslutet.

Vändplanerna

Arbetet med vändplanerna går också lite långsammare än beräknat, till stor det för att detaljplaneunderlaget från kommunen är så bristfälligt. Det tog tid att få till utsättningen av gränserna, få tag på kartunderlaget digitalt, träffa alla berörda fastighetsägare och nu väntar vi på att en mängdtekniker ska uppskatta hur mycket massor som kommer att krävas för entreprenadföretagen. Det är styrelsens sätt att kvalitetssäkra specifikationen för offereringen så att bolagen som lämnar anbud kan göra det med så liten risk, och så precist som möjligt. Styrelsen vill minska risken för överraskningar och få in liknande, jämförbara bud, från så många vägentreprenörer som möjligt. Den stora ljuspunkten här var nog att berörda fastighetsägare var så samarbetsvilliga och att problemen faktiskt var färre än vi var bekymrade för.

 • Kommer vi att hinna i tid? – Ja, vi bedömer att vi kommer att vara klara under sommaren 2018.
 • När blir det diskussionsträff och stämmobeslut? – Det hänger på när entreprenörerna kan lämna in anbud, rimligen tar vi beslutet i början på 2018, diskussionsträffen planeras till minst en månad innan beslutet.
 • Varför kan vi inte ta ett beslut och ha en diskussionsträff?
  Det var intentionen, men processerna löper inte helt parallellt, det är inte alla medlemmar som ska rösta i beslutet om vändplaner, underlagen kommer att vara klara vid olika tidpunkter och vi är beroende av att kunna ta beslut så snabbt som möjligt när underlaget för vändplanerna är tillgängligt. Vi ska försöka minska belastningen på medlemmarna, men samtidigt så är det stora beslut som vi måste ge er möjlighet att ta så välunderrättade som möjligt.
 • Vad kommer det att kosta?
  Det vet vi inte ännu. De första uppgifterna kommer att presenteras vid diskussionsträffarna. Men vi gör allt för att få så bra kvalité som möjligt, med lågt löpande underhåll för så liten peng som möjligt. Med detta sagt så har vi formella tekniska krav som vi måste uppfylla och andra normer som vi måste sträva efter att nå i arbetet.

Dagvatten och dränering

Som ni har sett så har det regnat mycket under hösten och vi har redan fått lite skador på vägarna av vattenmängderna. Vi kommer därför att vidta lite extra åtgärder för att åtgärda problemområden och kontakta de medlemmar särskilt som inte uppfyller LOD eller har felaktigt anlagda infarter.

Ha en fortsatt trevlig höst och förvinter – glöm inte att ta det lugnt på vägarna.

För styrelsen, Tommy Wahlman, Ordförande.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.