Nyheter – juni 2024
Nyheter – maj 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – juli 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – juni 2018
Nyheter – mars 2018
Nyheter – december 2017
Nyheter – september 2017
Nyheter – maj 2017
Nyheter – april 2017
Nyheter – februari 2017
Nyheter – december 2016
Nyheter – oktober 2016

Förnyad granskning av föreslagen detaljplan för fastigheterna Gudö 13:1 och 15:1

Publicerad måndag 14 aug 2017, 22:05

Förkortat från föreningens yttrande:

Haninge Kommun, HK, har 2017-07-21 meddelat förnyad granskning angående en ny detaljplan för delar av Tutviken. Detaljplanens syfte är att möjliggöra avstyckning av fastigheterna Gudö 13:1 och Gudö 15:1 med ett utökat antal byggrätter för bostadsändamål. Föreningen har nu svarat på granskningen.

Den förnyade detaljplanen innehåller inga förändringar som väsentligt förändrar tidigare ställningstaganden.

De förändringar som HK genomfört vid tidigare samråd och granskning, efter påpekanden från TSF, upplevs huvudsakligen vara av kosmetisk karaktär utan att adressera den huvudsakliga problematiken med enskilt ansvar för vägar och allmän platsmark i området.

Vidare har HK återigen underlåtit att ta en dialog med TSF om utvecklingen i Tutviken inför den förnyade granskningen, en dialog som TSF skriftligen efterfrågat, och som HK utfäst både efter samrådet 2015 och efter granskningen 2016.

Avslutningsvis så vill vi förtydliga att TSF inte tar ställning till en eventuell styckning av Gudö 13:1 eller 15:1. TSF har dock allvarliga invändningar på formerna för hur vägarna och allmän platsmark i området ska skötas i framtiden. TSF vill återigen att HK bjuder in till en dialog om framtida utveckling i området.

Det är viktigt att föreningen är med i granskningen ifall det senare blir tal om en utökning av vår gemensamhetsanläggning eller ett utökat ansvar - vilket troligen skulle medföra mer arbete och högre kostnader för medlemmarna.

Yttrandet kommer att publiceras i sammanfattad form av kommunen i ett samlingsdokument, den går även att få i sin helhet via styrelsen.

Ordf.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.