Nyheter – maj 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – juli 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – juni 2018
Nyheter – mars 2018
Nyheter – december 2017
Nyheter – september 2017
Nyheter – maj 2017
Nyheter – april 2017
Nyheter – februari 2017
Nyheter – december 2016
Nyheter – oktober 2016

Dåliga vägar pga de senaste dagarnas nederbörd

Publicerad lördag 4 nov 2023, 18:20

Hur myclet vill du betala ?

Nedan följer information om läget på våra vägar orsakat av de senaste dagarnas nederbörd.

För att hålla kostnaderna nere så har vi genom flertalet utskick informerat om vikten av att diken och sidotrummor rensas så att vattnet kan rinna vidare utan att förstöra vägarna. Trots detta är det fortfarande väldigt få som faktiskt rensar sina diken och sidotrummor vilket får konsekvenser för skicket av vägarna.

Eftersom intresset är så lågt för att hålla efter i angränsande diken och sidotrummor, trots översvämningar som drabbar oss alla och våra vägar så ser vi ingen annan lösning än att ta in en entreprenad som gör detta ett par gånger per år. Vi har haft som målsättning att hålla nere kostnaderna - men det sker på bekostnad av att styrelsemedlemmar rensar era diken när de svämmar över och vägarna kräver mer underhållning - vilket inte är okej.
Detta innebär - om vi inte ser en förändring - att vi kommer bli tvungna att höja avgiften ytterligare för att täcka in dessa kostnader.

Ett stort tack till er som faktiskt klev ut och hjälpte till med de översvämningar som uppstod idag.
Tyvärr är flera vägar rejält skadade, eftersom mer regn är att vänta så kan vi inte åtgärda skadorna just nu då de kommer att uppstå direkt igen.

Hälsningar
Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.