Nyheter – maj 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – juli 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – juni 2018
Nyheter – mars 2018
Nyheter – december 2017
Nyheter – september 2017
Nyheter – maj 2017
Nyheter – april 2017
Nyheter – februari 2017
Nyheter – december 2016
Nyheter – oktober 2016

Nyheter

Nyheter

Dåliga vägar pga de senaste dagarnas nederbörd

Hur myclet vill du betala ? Nedan följer information om läget på våra vägar orsakat av de senaste dagarnas nederbörd. För att hålla kostnaderna nere så har vi genom flertalet utskick informerat om vikten av att diken och sidotrummor rensas så att vattnet kan rinna vidare utan att förstöra vägarna. Trots detta är det fortfarande väldigt få som faktiskt rensar sina diken och sidotrummor vilket får konsekvenser för skicket av vägarna

Torsdag 26 oktober väg spärrad vid Spelmansvägen 11

Torsdag den 26 oktober kommer trädfällning att ske på Spelmansvägen 11, vägen förbi kommer inte att vara framkomlig. Det är Drevvikens Trädfällning som kommer att utföra jobbet och de behöver stå ute på vägen med lastbil. Arbetet är planerat att börja kl 07:00 och beräknas vara klart runt kl 12:00

Ved finns att hämta!

Det finns virke för medlemmarna att hämta mellan Spelmansvägen 18 och 20. Veden som finns på ytan bredvid husbilen är det fritt fram att hämta. Det som ligger under presenning tillhör inte samfälligheten

Sommarinformation från Styrelsen

Hej medlemmar, Över tid har vi, som tidigare informerats, drivit på arbete för att Entreprenör och underleverantör ska åtgärda de skador på stolpar som upptäcktes redan vid besiktning mars 2021. Dessa fel har nu åtgärdats. Därmed har en slutbesiktning genomförts och anläggningen är godkänd

Grävarbete (v22) och vårunderhåll (v23, ändrat datum)

Grävarbete vid två vägar Grävarbete för fiber planeras: Måndag 29/5 vid Spelmansvägen 28 Tisdag 30/5 vid Bälgvägen 10 Det kommer vara mycket begränsad framkomlighet under dessa dagar när grävarbetet sker på dessa vägar. Vårunderhåll (ändrat datum) Onsdag 7/6 och torsdag 8/6 genomförs vårunderhåll med väghyvling och dammbindande åtgärder av våra vägar. Föreningen hyvlar vägarna en till två gånger per år för att förbereda för vinter- respektive sommarunderhåll

Viktigt information - arbete på Bälgvägen 22-24 den 16 maj

Hej medlemmar, På tisdag den 16 maj kommer man att utföra ett arbete på Bälgvägen 22-24 för att undersöka orsaken till vägens vatteproblematik. Man kommer att starta vid 08. 00 och arbetet förväntas pågå under hela dagen

Utbyte stolparmar på belysningsstolparna

Hej medlemmar, Imorgon måndag 8/5 kommer arbete att starta med att byta ut stolparmar på belysningsstolparna. Detta kommer att genomföras på samtliga stolpar i området. Vänligen visa hänsyn och samverka

Uppmaning inför stämman 27 april

Hej medlemmar, Vi har en utmaning inför kommande stämma 27 april. Vad vi vet lämnar flera ledamöter och inga förslag finns på nya. Det är allas ansvar att lösa detta - Nu behöver ni steppa upp och kliva in så vi får till en styrelse enligt våra stadgar (minst 5 ledamöter, minst tre suppleanter) i annat fall har vi inte en fullgod styrelse

Viktigt information - arbete på Bälgvägen 3/4!

Hej medlemmar, På måndag den 3 april kommer man att påbörja utbytet av de sista belysningsstolparna. Arbetet kommer att börja vid Bälgvägen, där man ej kunde byta ut sist på grund av mängden snö (se karta nedan och inringat rött). Därefter kommer man forsätta att åka igenom resterande vägar inom området på kartan

Kallelse till Tutvikens samfällighetsfärenings ordinarie stämma

Torsdag den 27 april 2023 kl 18:30-20:00 i Kulturhuset-Kulturrum 2, Haninge Centrum

Info från valberedningen

Föreningen behöver engagerade personer för att representera medlemmarna i styrelsen.

Viktig information avseende begränsning av trafik!

Hej, Våra vägar är som ni märkt oerhört dåliga med både många och stora potthål samt att det är oerhört vattensjukt på stora delar. Det gör att vägarna är mjuka och då särskilt utsatt för tryck och tung transport. Det är ej heller möjligt att genomföra underhåll med att fylla potthål då det endast slukar materialet i vägen

Viktigt information! Planerat arbete med utbyte av belysningsstolpar på Bälgv-Tutviksv (10/3)

Hej, Imorgon fredag 10/3 kommer arbete att utföras på Bälgvägen med att byta ut belysningsstolpar. Arbetet startar vid Bälgvägen-Tutviksvägen (se karta och inringat rött område) för att sedan fortsätta mot Lutavägen. Arbetet påbörjas runt 8:30 och pågår under dagen

Viktigt information! Planerat arbete med utbyte av belysningsstolpar på Spelmansv/Basunv/Bälgv (17/2)

På fredag den 17 februari kommer leverantören fortsätta arbetet med att byta ut belysningsstolpar. I denna vända byter de ut 16 st stolpar. Byte genomförs Spelmansvägen, Basunvägen och Bälgvägen

Planerat arbete med byte av belysningsstolpar (23/1)

På måndag den 23:e januari kommer leverantören fortsätta arbetet med att byta ut belysningsstolpar, I denna vända byter de ut 16 st stolpar. Man kommer att vara på plats från ca kl 8. 30 och kommer att fortsätta utbytet på Spelmansvägen samt även på Dragspelsvägen

Planerat vägarbete med avstängning av väg vecka 3, tisd-onsd (17/1-18/1)

Arbete är inplanerat för förläggning av fiberkabel på Bälgvägen 2B 17/1-18/1. Detta kommer att genomföras med avstängning av väg från Tutviksvägen - Bälgvägen 2B (branta Bälgvägsbacken). Räkna med arbete och avstängning from 07:00 (tisdag 17/1) - 16:00 (onsdag 18/1)

Information avseende belysning och åtgärdsplan

Hej, Informerar nedan med aktiviteter som pågår och arbete vi står inför. Vi vill påminna om att om ni vill ha löpande information på mail behöver ni skicka in ett mail till Tutvikensvagforening@gmail. com med ett godkännande och mottagaradress (mailadress)

Projekt Vägbelysning (v40) - Uppdaterad info Arbetet flyttat till 5/10

Den 5:e oktober så kommer del av Spelmansvägen upp mot Cittravägen och Munspelsvägen stängas av. Detta på grund av arbete med vägbelysning. Arbetet beräknas pågår mellan 07:00 - 16:00

Höstunderhåll 2022

Höstunderhåll (skrapning) av vägarna samt åtgärd av backarna är beställt. Detta arbete kommer ske snarast. Vi ber om överseende och hjälp vid passage: Om möjligt, vänd och kör runt

EFTERLYSNING - Vägtrumma

Har någon information om vart en vägtrumma till ett värde av 5000 kr och makkam tagit vägen hör av er till styrelsen! För en tid sedan försvann detta ifrån Basunvägen där föreningen förvarar material. Alla tips mottages tacksamt! //Styrelsen

Inplanerat vårarbete (2/5)!

På måndag den 2 maj påbörjas arbete med väghyvling av våra vägar. Föreningen hyvlar vägarna en till två gånger per år för att förbereda för vinter- respektive sommarunderhåll. Under hyvlingen kan trafiken påverkas, och väghyveln är stor och behöver extra hänsyn när den kommer

Falska mejl som ser ut att komma ifrån Tutvikens samfällighetsförening

Mejl som kan betraktas som falska mejl (phishing/nätfiske) som ser ut att komma från Tutvikens samfällighetsförening har skickats ut i dagarna. Svara aldrig på mejl där dina personliga uppgifter efterfrågas eller klicka på okända länkar som som inte överenstämmer med tänkt webbsida. Styrelsen frågar aldrig någonsin om personlig information eller uppmanar att du ska ändra dina uppgifter via sina nyhetsbrevutskick

Olycka!!

Olycka korsningen Spelmansvägen/Dragspelsvägen! Räddningstjänst och vattenfall kontaktade och på väg ut! Flertalet stolpar och kablar som dragits omkull och ligger på vägbanan. Var försiktiga!! Hälsningar Styrelsen

Kallelse Tutvikens samfällighetsförenings ordinarie stämma 2022

Stämman är planerad till tisdag den 26 april klockan 18. 30-20. 00 Kulturrum 2, Haninge Kulturhus

Styrelsen uppgift och fastighetsägarens ansvar (v8)

Hej medlemmar! Under Dokument finns nu information om styrelsen uppgift och fastighetsägarens ansvar. Vänligen Styrelsen

Information från styrelsen (v7)

Koner utställda i Bälgvägsbacken (från Tutviksvägen) pga vägskador. Vägskadan kommer att åtgärdas när tjälen släpper. En vägbelysning blev i söndags eller måndags nedkörd i korsningen Lutavägen/Bälgvägen

Information från styrelsen (v49)

Vägarna Vi har inventerat vägarna i området (bl a kontrollerat om sidotrummor finns till fastigheter samt storlek på dessa, hårdlagda ytor till fastigheter, trum markeringar) efter höst underhållet samt påbörjat en plan för åtgärder 2021/2022. Belysningsprojektet Vi förhandlar om aktiviteter för omlackering av skadade stolpar. När detta är utfört kommer en slutbesiktning att genomföras och därefter övertar vi anläggningen i sin helhet Vi är klara med Drift och Underhållsavtal för anläggningen (efter sedvanligt förfarande där förfrågningsunderlag skickades ut till tre leverantörer)

Viktiga information om pågående arbete (v36)

Hej medlemmar, Akut trädfällning Vi har akut behövt fälla (igår söndag) en björk som gått av nyligen och låg över träd mot belysningsstolpe Spelmansvägen 27-31. Det var så pass illa att det var risk för fall över väg med påföljd av skada på person. Det står ett antal sämre träd med hög risk i det området kvar vilket kommer att fällas på tisdag mellan 7:30-10:00

Information v35

Hej medlemmar, Arbetet har fortsatt under sommaren med bland annat följande: Vi har arbetat med inventering av vägar och projektering för åtgärder avseende underhåll samt återställning efter belysningsarbete. Vi har nu upphandlat entreprenör för att genomföra dikning samt att ta bort återstående material efter belysningsprojektet. Arbetet med att genomföra dikning samt bortförsel av material kommer att starta omgående torsdag den 2/9 med arbetsutrymme mellan kl 06-18 per dag

Information - Vårarbete

Vårarbete Ny plan är att vår-arbetet startar på måndag, vi väntar och är på och de gör så gott de kan för att komma hit så fort som möjligt. Dumpat material Någon har dumpat material på Basunvägens vändplan. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt, det är ingen allmän tipp! Övrigt material tillhör föreningen vilket innebär att man inte bara får ta, vilket tyvärr också har skett

Information om vårarbetet på vägarna!

Tyvärr är entreprenören som ska utföra hyvling av vägarna försenad på andra arbeten. Det är inte bara vi som drabbats av regn och har bedrövliga vägar. Då hålen är så djupa på många ställen genomförs ett arbete idag för att pottfylla de värsta, vilket behöver utföras inför hyvlingen

Inplanerat vårarbete och kommunicering

Inplanerat vår-arbete på vägarna. Vi har efter stämman upphandlat entreprenör för vår-arbete på vägarna. Detta är planerat och har sen tidigare bokats till vecka 22

Del av Bälgvägen avstängd

Vill meddela att vi har stängt av del av Bälgvägen (den del som går mellan Tutviksvägen och Lutavägen) under eftermiddagen och den får inte utsättas för mer trafik. Fastighetsägare som bor på Bälgvägen på denna sträcka har fortfarande tillfart till respektive fastighet. På måndag den 31 maj kommer entreprenör och åtgärdar

Tutvikens samfällighetsförening - Digitalt årsmöte genom Teams

Välkommen till Tutvikens samfällighetsförenings årsstämma, som hålls via den digitala plattformen Teams. Årsstämman äger rum tisdagen den 20 april klockan 18. 30 – 20

Kallese Tutvikens samfällighetsförenings ordinarie stämma.

Stämman är planerad till tisdag den 20 april klockan 18. 30-20. 30 digitalt via Teams

Vägunderhåll

Hej medlemmar, Vi har under 2 dagar haft entreprenör som påbörjat akuta åtgärder för de potthål som uppstått, arbetet fortsätter nästa vecka. Vi har även haft dialog med entreprenören som grävt ner belysningskablarna. De kommer att se över vägnätet och i avtalet ingår återställningsarbete som ska utföras

Information Belysnings- och Vändplansprojektet (v7)

Belysningsprojektet I veckan som gått har entreprenören kämpat med de sista 20 metrarna för att lägga ned rör. Befintliga rör hade frusit igen innan de sista fundament och stolpar kommit på plats. De har grävt i tjäle i ca 30 cm djup

Information Belysnings- och Vändplansprojektet (v6)

Belysning På måndag har vi planerat arbete för att gräva ned sista delen av belysningskabel över Dragspelsvägen. Detta kommer att påverka de 2 sista fastigheternas infarter. Om ni som boende behöver bil/bilarna under dagen rekommenderar vi att ni parkerar utanför området

Plogning och sandning

Det är svårt att sia om vädret i förtid. Vädret har svängt från + till - över dygn. Det finns heller ingen anledning att sanda om det ska snöa de närmaste timmarna

Information Belysnings- och Vändplansprojektet (v5)

Vintern har landat, det är vackert och härligt med pudersnö och ljus. Dock blir det lite mörkare för projekten med anledning av kyla, tjäle och snö. Belysningsprojektet Föregående vecka var arbetslaget drabbad av sjukdom dock fortsatte man med stolpar och armatur samt att gräva ned kabel mellan elcentral Strängvägen/Tutviksvägen och över Tutviksvägen till Bälgvägen

Information om Belysningsprojektet (v2)

Arbetet har fortsatt idag tisdag (12/1), trots enorma mängder vatten som landat i området sedan igår eftermiddag. Efter lunch startar arbetet på Spelmansvägen från Cittravägen mot Hakvägen. Avstängning kommer därmed att ske både vid Cittravägen och Hakvägen

Information om vändplansprojektet - trädfällning på Munspelsvägen, Dragspelsvägen och Fiolvägen (v2)

På måndag den 11 januari startar arbetet med att fälla träd i området för tre av kommande vändplaner. Trädfällning kommer ske på Munspelsvägen, Dragsspelsvägen samt Fiolvägen. Preliminär plan 2021-01-11, arbetet startar kl 08:00 på Munspelsvägen, därefter fortsatt arbete på Dragspelsvägen

Information om Belysningsprojektet (v1)

På tisdag eftermiddag den 5 januari planerar vi att påbörja grävarbetet på Cittravägen. De har ett fundament kvar i Spelmansvägens backe innan de går vidare till Cittravägen, arbetet kommer att fortsätta på onsdag (6/1) På onsdag (6/1) beräknas Cittravägen vara avstängd mellan kl 07. 00 - 18

Information om Belysningsprojektet (v52)

Avslutande aktiviteter inför jul Entreprenören har haft, som nämnt tidigare, ytterligare problem med vatten i området. Det har bland annat medfört att vi varit tvungna att lyfta vissa trummor och öppna upp diken för att vattnet ska få fart från området. Föregående vecka har de arbetat kring Spelmansvägen och Munspelsvägen där de upptäckte gamla betongtrummor vilka var helt igensatta med sediment

Information om Belysningsprojektet (v49)

De senaste 2 veckorna har varit lite mer stökiga och tagit mer tid än vad som planerats. Dragspelsvägen och Basunvägen är väldigt vattensjukt vilket i kombination med nederbörd gjort att det tagit mer tid än planerat att färdigställa eftersom de grävda hålen snabbt fylls med vatten, det har i sin tur lett till att man valt att gjuta fundamenten för att få maximal stabilitet. I torsdags i veckan påbörjades arbetet från Dragspelsvägen/Spelmansvägen mot Hakvägen

Information om Belysningsprojektet (v48)

Projektet är något försenat men vi jobbar på med arbetet. Imorgon måndag 30/11 kommer entreprenören att ordna det sista på Basunvägen avseende montering stolpar. Därefter fortsätter de med Spelmansvägen i riktning mot Hakvägen samt även in på Dragspelsvägen för att sedan fortsätta Spelmansvägen

Information om Belysningsprojektet - Basunvägen (v47)

Torsdagen den 19 november påbörjas schaktarbetet på Basunvägen. Arbetet kommer att starta från vändplan och gå i riktning mot Spelmansvägen. Detta kommer att pågå även vecka 48

Information om Belysningsprojektet Etapp 3 (v46)

Vägarbeten På måndag morgon (9/11) fortsätter nedgrävning av fundament i Bälgvägens backe mot Tutviksvägen, därefter kommer arbetet i vägen fortsätta från korsningen Bälgvägen/Spelmansvägen mot Basunvägen. Vi vill be er ta alternativa vägar för att våra entreprenörer ska slippa avbryta och köra undan för att släppa fram trafik. Sista etappen är inledd - vilket omfattar Spelmansvägen, Basunvägen, Dragspelsvägen, Munspelsvägen och Cittravägen

Information om Belysningsprojektet (v44)

Etapp 1 Schaktarbete och placering av fundament för etapp 1 (Cellovägen, Gitarrvägen, Lutavägen) är genomförd. Återstår montering av stolpar och armatur. Etapp 2 Schaktarbete och placering av fundament för etapp 2 (Fiolvägen, Strängvägen, Flöjtvägen samt del av Bälgvägen) är genomförd

Information om Belysningsprojektet (v42)

Etapp1 Schaktarbete och placering av fundament för etapp 1 (Cellovägen, Gitarrvägen, Lutavägen) är genomförd. Återstår montering av stolpar och armatur. Etapp 2 Under tiden har etapp 2 startats, under vecka 41 har man påbörjat från Bälgvägen till Fiolvägen

Information om Barmarksunderhåll

På fredagen den 25 september kommer potthålslagning utföras på våra vägar. Vi ber om överseende för eventuella trafikstörningar och ber om visad hänsyn för den entreprenör som anlitats för ändamålet. Hälsningar Styrelsen

Information om Belysningsprojektet (v39)

Entreprenadarbetet är i full gång med etapp 1; Cellovägen - Lutavägen - Gitarrvägen. I samband med arbetet markeras fastighetsgränser (röda markeringar) samt placering för fundament (gröna markeringar). Observera att de gröna markeringarna inte behöver betyda att det är den slutgiltiga platsen för belysningsstolpar! Innan åtgärd stämmer vi veckovis av alla placeringar med vår entreprenör och omplacerar de som hamnar olämpligt

Information om start av Belysningsprojektet (v36)

Nu är det dags att köra igång med belysningsprojektets utförande och därmed vill vi informera om kommande aktiviteter. Vi har i veckan haft ytterligare möte med Vattenfall (härefter VF) för att titta på planer samt varit ute på plats för att se över ytor för material. Stolpar och armatur är beställt och innan det anländer startar VF med schaktning, dvs grundförläggning och montering av fundament för stolpar

Välkommen till vår nya föreningssida (v 8)

Den nya hemsidan är nu lanserad och vi har massor av nyheter!

Information från styrelsen - Augusti

Sommaren är fortfarande varm och många tillbaka på arbetet efter en förhoppningsvis skön semester. Vi är också tillbaka och har startat med styrelsemöte denna vecka. Status - Projekt Vändplaner Det har pågått en del aktiviteter under juli och det avser möten för initial planering, dialog och budgetering avseende etablering av vändplaner

Information från styrelsen - Juni

Status - Projekt Vägbelysning I veckan har vi haft startmöte med entreprenören och startat upp initiala planer. I och med att startmötet är genomfört kan vi nu meddela att det är Vattenfall Services Nordic AB vi upphandlat som entreprenör. Vi är glada för det då vi har en väldigt god dialog samt att de har enorm erfarenhet och kompetens för den entreprenad de ska utföra

Information om belysningsfakturan

Fakturan för belysningsprojektet har tyvärr blivit försenad. Vi har pratat med olika parter i distributionskedjan. Av någon anledning har fakturorna fastnat på vägen

Information om fakturautskick under 2020

Fakturorna kommer skickas ut en månad innan de förfaller. Fakturor som kommer skickas ut till er under 2020 är enligt nedan: Drift- och underhållsavgift med förfalloddag 30/6 respektive 31/12 Belysningsprojektet med förfallodag 30/6 Vändplaner med förfallodag 31/8 Om någon inte har fått sin faktura vid respektive tillfälle, ber vi er att höra av er till oss på mail, tutvikensvagforening@gmail. com

Underlag från årsstämman

Underlagen från stämman hittar ni under rubriken "Dokument" - "Årsstämmor". Hör av er med eventuella frågor. Styrelsen

Vårrustning av vägarna

Vi vill informera om att arbetet med vårrustningen av våra vägar har påbörjats denna vecka. Arbetet kommer ske kvällstid samt helg. Hälsningar Styrelsen

Information inför årsstämman

Information och handlingar inför stämman har skickats ut till er antingen via epost eller fysisk brev. Inför stämman vill Styrelsen också passa på att ge er alla en historiken i samband med bildandet av Tutvikens samfällighetsförening, Tutviken. Historik om Tutvikens samfällighetsförening Välkommen till utomhusstämman vid fotbollsplanen Lutavägen den 28:e april kl 18:30

Dokument inför årsstämman

Nu finns förslag på debiteringslängder för drift & underhåll 2020/2021, utförande belysning samt utförade vändplaner inför stämman upplagda här till höger under fliken "Dokument" - "Årsstämmor". Styrelsen

Kallese till Tutvikens samfällighetsförenings ordinarie stämma

Stämman är planerad till tisdag den 28 april klockan 18. 30-20. 30 i Kulturhuset – Auditoriet, Haninge Centrum

Info om upphandling Vägbelysning från styrelsen

Under senaste tiden har vi aviserat om att vi arbetar med upphandlingen. Arbetet har mestadels omfattats av kompletteringar och förlängningar av anbudstiden. Vid förlängning behöver man även gå igenom samtliga underlag och datum för att anpassa dessa för förlängning t ex igångsättningsperioder eller datum för beslut och avtalsskrivning, dvs den gemensamma planen måste förflyttas med vad det innebär

Lite info om projekt Belysning och vändplaner från styrelsen

Belysning Offertförfrågningar har gått ut till entreprenörer avseende belysningsarbetet och svar har kommit in. Det har tagit lång tid då entreprenörer tackat nej och vi jagat in nya samt därmed behövt förlänga anbudstiden. Styrelsen håller på att gå igenom dem men lite arbete kvarstår innan vi kan komma vidare

Vägunderhåll i helgen

Under helgen (26-27 oktober) kommer det arbetas med hösthyvling/potthålslagning i området. Vi ber om överseende och hjälp vid passage: 1. Om möjligt, vänd och kör runt

Meddelande från Styrelsen

Faktura årsavgift Fakturorna har skickats ut till samtliga fastigheter under vecka 26/27 Saknar ni fakturan eller har frågor på den, skicka ett mejl till tutvikensvagforening@gmail. com. Vändplaner Ansökan för marklov är inskickad till Haninge kommun

Justering av vägbank samt dammbindning

Under helgen (17-19 maj) påbörjas justering av vägbanken. Vägen kommer vattnas och dammbindas med kalciumklorid. Syftet är att optimera avrinning vid nederbörd från vägarnas slitlager i sommar

Dokument inför stämman

Nu finns dokumenten inför stämman här till höger under fliken "Dokument" - "Årsstämmor". Resultat och balansräkningen är lite mer omfattande än vanligt och kan vid första anblick se lite mer komplicerad ut - men den är ett resultat av att Kassören, Helena, har förtydligat redovisningen för att vi ska hålla bättre koll på ekonomin. Styrelsen redovisar ett överskott för 2018

Julhälsning från ordföranden

Som du kanske har märkt så lyser tyvärr entreprenadbilarna med sin frånvaro i höstmörkret – och det kräver en utförlig redogörelse. Denna är på väg ut som brev till respektive fastighetsägare i mellandagarna. Det är viktigt att alla tar sig tid och sätter sig in i situationen då det handlar om omfattande projekt till stora kostnader – för föreningen och för enskilda medlemmar

Tack för all förståelse under sommaren!

Vi har haft fullt upp med projektering och semester. Just nu så rullar arbetet vidare i alla spår. Tyvärr så går också nästan allt långsammare än vi önskat, men det rullar i alla fall

Fel på några av fakturorna ut till medlemmar

Tyvärr har det blivit fel på beskrivningen av perioden för er med andelstal 0. 7. Som det verkar just nu är det bara ni med just detta andelstal som drabbats

Hur går projekteringen?

Ingen har väl missat att det tar längre tid än planerat med utförandet av förrättningen - dvs vändplanerna och belysningen. Det finns många orsaker, men de viktigaste har under våren varit att samrådet med kommunen, Vattenfall och Skanova har dragit ut på tiden och att arbetet med mätteknikerna för vändplanerna har blivit försenat. Vår advokat har föreslagit att vi för säkerhets skull ska ansöka hos Lantmäteriet om en förläning på förrättningen med 6 mån för säkerhetsskull, även om vi inte sänker tempot för det

Underlagen till stämman finns nu tillgängliga

Underlagen till stämman hittar ni under rubriken "Dokument" - "Årsstämmor". Hör av er med eventuella frågor. Väl mött på stämman 24 april, i Haninge kulturhus, klockan 18:30. Styrelsen.

Meddelande från Valberedningen

Valberedningen i Tutvikens samfällighetsförening söker intresserade till befattningar som ledamot och suppleant i styrelsen. Tutvikens samfällighetsförening är en gemensam angelägenhet för alla ca 170 medlemmar vars fastighet/er ingår i samfälligheten. Alla har ansvar och skyldigheter för de gemensamma behoven gällande drift och underhåll av vägar, vägområden samt de grönområden som ingår i gemensamhetsanläggningen

Utmanande väder

Under de senaste dagarna så har det snöat ymnigt och det har varit utmanande att hålla vägarna framkomliga - inte bara för oss utan i hela landet. Idag tisdag 27 februari så är snömängderna större på våra vägar än önskvärt. Snön kom tidigare på dagen än beräknat och det är svårt att få tag på snöröjning på kort varsel när alla har samma behov, vi har dessutom inte ett sådant avtal med entreprenören att han måste hålla jour för oss vid risk för snöfall

Diskussionsträffen

Tisdagen 20 feb så hade föreningen diskussionsträff i Haninge kulturhus. Runt 80 personer närvarade, representerande ca 60 fastigheter – en imponerande uppslutning. Målet var att berätta om styrelsens arbete med vändplaner och belysning, samt att diskutera och inrikta arbetet med belysningen

Inkomna frågor från medlemmarna inför diskussionsträffen

Önskemål om information om de alternativ som kommer att presenteras redan innan diskussionsträffen Styrelsen och WSP jobbar fortfarande (11 feb) med att färdigställa alternativen som ska presenteras, så fort vi är klara lägger vi ut dessa här på föreningens sida, det kommer dock inte vara så omfattande eller komplicerat att sätta sig in i under sittande möte. Diskussionsträffen är sedan inte heller bindande, utan vägledande till stämmomötet i april. Dock så kommer styrelsen gå ut med offertförfrågan utifrån diskussionsträffens beslut

Felmärkta inbetalningskort

I dagarna har fakturorna gått ut för dem som valt att dela upp avgiften under 2017. Tyvärr så har ett antal av dessa blivit felmärkta med "Påminnelse". Styrelsen har sedan i våras testat att skicka ut inbetalningsavierna direkt från bokföringsprogrammet, något som spar både tid och pengar

Hyvling av vägarna snarast

Hej. Vägarna kommer att hyvlas inför vintern så fort vädret tillåter, kanske redan på lördag 18 nov. Under hyvlingen kan trafiken påverkas, och väghyveln är stor och behöver extra hänsyn när den kommer

Hösten är på sluttampen och tiden går rasande fort…

Förrättningen De parallella projekten med vägbelysning och vändplaner går framåt, om än något efter tidsplan i princip alla delar. Allt tar lite längre tid än planerat – men som tur är har vi marginal och det går framåt… Belysningen För tre veckor sedan var WSP (våra ingenjörskonsulter i arbetet) på platsbesök för att få en bättre bild av belysningsutmaningarna, och vi diskuterade igenom förutsättningarna på plats. Slutsatserna vi kunde dra var att utformningen av belysningen, för att inte störa och för att kunna anpassa ljuset till trafiken samt för att inte störa fastigheterna – var inga större problem

Höstens första stormar…

Under den gångna veckan så har styrelsen fört samtal med boende vid sju av nio planerade vändplaner. Först så vill jag be boende kring vändplanerna vid Basunvägen och Cellovägen om ursäkt – ni fick aldrig någon kallelse till samtal – det var för att styrelsen inte ser någon anledning att bygga ut existerande vändplaner – men det glömde vi att meddela er. Sedan vill jag tacka alla medlemmar som tog sig tid för att komma ut och diskutera vändplanerna

Förnyad granskning av föreslagen detaljplan för fastigheterna Gudö 13:1 och 15:1

Förkortat från föreningens yttrande: Haninge Kommun, HK, har 2017-07-21 meddelat förnyad granskning angående en ny detaljplan för delar av Tutviken. Detaljplanens syfte är att möjliggöra avstyckning av fastigheterna Gudö 13:1 och Gudö 15:1 med ett utökat antal byggrätter för bostadsändamål. Föreningen har nu svarat på granskningen

Sommarbrev 2017 – Tutvikens vägsamfällighet

Ordförande har ordet.

Protokoll från årsstämman

Nu finns protokollet från stämman tillgänglig och alla beslutade dokument under "Dokument" - "Årsstämmor". Ordf.

Dokument från årsstämman

Nu finns alla dokumenten inför stämman uppladdade under fliken "Dokument" - "Årsstämmor". Papperskopior går att få via ordföranden eller elektroniskt via mail. En extra kallelse och korrektur om att mötet sker på torsdagen den 27 april kommer ut i dagarna

Föreningen behöver engagerade personer för att representera medlemmarna i styrelsen.

Tutvikens samfällighetsförening är en gemensam angelägenhet för alla ca 170 medlemmar vars fastighet/er ingår i samfälligheten. Alla har ansvar och skyldigheter för de gemensamma behoven gällande drift och underhåll av vägar, vägområden samt de grönområden som ingår i gemensamhetsanläggningen. Vi står nu inför två spännande år då förrättningen som vann laga kraft 2012/13 ska omsättas i vägbelysning och vändplaner i området – behovet av engagerade styrelsemedlemmar är då extra stor

Utebliven plogning

Under eftermiddagen har det efter ymnigt snöande legat cirka en decimeter slask på vägarna i området, styrelsen har trots detta valt att inte beställa plogning. Anledningen är dels att det är plusgrader i hela prognosen för de kommande 24 timmarna, samt att vägbanan är så mjuk av fukt och plusgraderna som varit den gångna veckan att risken är för stor att vi bara skadar vägen ytterligare. Om det skulle svänga över på minus och slasket fryser så får vi se över behovet av att sanda eller ploga på nytt

Styrelsen i dialog med kommunen om dagvattenproblematiken

I fredags träffade delar av föreningens styrelse Stadsbyggnadsförvaltningen, de som har ansvar för drift och exploatering av vatten och avlopp, inklusive dagvatten. Föreningen möttes av områdets dagvatteningenjör, hans enhetschef och avdelningschefen för vatten och avlopp, en bra laguppställning. Vi blev väl mottagna

God Jul!

Midvinternattens vind är mild, stjärnorna gnistra och glimma. Alla sova längs tätbebyggd väg djupt under midnattstimma. Hundägaren vandrar sin tysta ban, Laven lyser vit på fur och gran, Frosten lyser vit på taken

Nu regnar det väldigt mycket och marken är mättad

Kolla en extra gång att dräneringen under infarter och på tomten inte är igensatta så att vatten blir stående eller rinner över på grannfastigheter eller vägen. Kolla så att diken inte är igenväxta eller att det ligger skräp som hindrar flöden. Hjälp varandra och kontakta oss om läget på vägarna – vi inventerar vägarna i helgen

Höstbrev

Ordförande har ordet. Hej. I år fick vi ha sommar kvar lite längre och just nu så är hösten i Gudö som allra mest klar och färggrann

Ny detaljplan antagen för Gudö 13:1 och 15:1

Tack för en bra stämma - dokumentationen är nu uppdaterad på hemsidan enligt de beslut som togs. Haninge kommun antog 2016-04-20 en ny detaljplan för området kring Gudö 13:1 och Gudö15:1. TSF har inga synpunkter på om fastigheterna ska styckas eller inte - men har i tidigare dokument felaktigt beskrivits i underlaget samt föreslagits få ett utökat ekonomiskt och administrativt ansvar - något som styrelsen motsatt sig

Kallelse till Tutvikens samfällighetsförenings ordinarie stämma

Onsdagen den 20 april 2016 kl 18.30 – 20.30 i Kulturhuset – Auditorium, Haninge Centrum  

Extremt halt i området!

Var försiktiga på vägarna i området, just nu är det mycket halt på vissa ställen.

God fortsättning!

Jägareförbundet Haninge-Tyresö meddelar: Då det blev resultatlöst vid jakten i måndags kommer vi att göra ett nytt försök efter rådjur och älgkalv imorgon torsdag 7/1-16. Vi har samling och genomgång kl 08:00 vid Modevillan. Vi kommer att bedriva jakt med såväl hund som med, det lite ovanliga i dessa trakter, folkdrev

Jägareförbundet Haninge-Tyresö meddelar

Sent ikväll blev det bestämt att vi kommer att jaga efter såväl rådjur som älgkalv i morgon måndag 4/1. Vi går noga igenom förutsättningarna som gäller vid jakten och alla deltagare är kända på marken så ingen har anledning att känna någon oro och alla kan promenera som man tänkt, med eller utan hund. Ev frågetecken så ring gärna! Med vänlig hälsning, Christer Wallin Detta gäller området i östra Gudö, innan Tyresta

Så kom då till slut vintern

Dock så blev inte väghållningen helt bekymmersfri idag måndag, då föreningens upplag i slutet av Basunvägen var inparkerad av besökare till Tyresta. Nu är vi i alla fall igång, vägarna är plogade och sandade, och skyltar till upplaget och Strängvägsbacken är beställda. Parkeringsförbud kommer att sättas upp vid vänplanen Basunvägen och tillfälliga vägvisare runt Strängvägsbacken

God Jul önskar styrelsen

Det varma vädret till trots så är det faktiskt julafton idag. Vägföreningens styrelse vill på detta enkla sätt önska alla medlemmar, vänner, entreprenörer, lantmätare, Vattenfall, Skanova, ja till och med Haninge kommun en riktigt God Jul.
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.