Tutvikens samfällighetsförening

 

 

Dokument inför årsstämman 2020-04-28

Förvaltningsberättelse 2019
Här beskriver ordföranden i text vad som har skett under 2019 och vad som planeras för 2020-21
200428 Forvaltningsberattelse 2019.pdf (249.72KB)
Förvaltningsberättelse 2019
Här beskriver ordföranden i text vad som har skett under 2019 och vad som planeras för 2020-21
200428 Forvaltningsberattelse 2019.pdf (249.72KB)
Resultat- och balansräkning för 2019
Här redovisar styrelsen ekonomin för 2019
200428 Resultat och balansrapport 190101-191231.pdf (528.07KB)
Resultat- och balansräkning för 2019
Här redovisar styrelsen ekonomin för 2019
200428 Resultat och balansrapport 190101-191231.pdf (528.07KB)

 

Inkomst- och utgiftsstat 2020 - Drift & underhåll
Här beskriver styrelsen vad man budgeterar för under 2020-21
200428 Inkomst-utgiftsstat Drift och underhall framlagd.pdf (510.28KB)
Inkomst- och utgiftsstat 2020 - Drift & underhåll
Här beskriver styrelsen vad man budgeterar för under 2020-21
200428 Inkomst-utgiftsstat Drift och underhall framlagd.pdf (510.28KB)
Inkomst- och utgiftsstat 2020 - Vägbelysning
Här beskriver styrelsen vad man budgeterar för Vägbelysning 2020-21
200428 Inkomst-utgiftsstat Belysning framlagd.pdf (428.82KB)
Inkomst- och utgiftsstat 2020 - Vägbelysning
Här beskriver styrelsen vad man budgeterar för Vägbelysning 2020-21
200428 Inkomst-utgiftsstat Belysning framlagd.pdf (428.82KB)
Inkomst- och utgiftsstat 2020 - Vändplaner
Här beskriver styrelsen vad man budgeterar för Vändplaner under 2020-21
200428 Inkomst-utgiftsstat Vandplaner framlagd.pdf (491.53KB)
Inkomst- och utgiftsstat 2020 - Vändplaner
Här beskriver styrelsen vad man budgeterar för Vändplaner under 2020-21
200428 Inkomst-utgiftsstat Vandplaner framlagd.pdf (491.53KB)

 

Debiteringslängd 2020 - Drift & underhåll
Här beskriver styrelsen hur kostnaderna för kommande budget avseende Drift & underhåll föreslås fördelas på fastigheterna
200428 Debiteringslangd Drift och underhall framlagd utan namn.pdf (218.08KB)
Debiteringslängd 2020 - Drift & underhåll
Här beskriver styrelsen hur kostnaderna för kommande budget avseende Drift & underhåll föreslås fördelas på fastigheterna
200428 Debiteringslangd Drift och underhall framlagd utan namn.pdf (218.08KB)
Debiteringslängd 2020 - Vägbelysning
Här beskriver styrelsen hur kostnaderna för kommande budget avseende Vägbelysning föreslås fördelas på fastigheterna
200428 Debiteringslangd Belysning framlagd utan namn.pdf (216.62KB)
Debiteringslängd 2020 - Vägbelysning
Här beskriver styrelsen hur kostnaderna för kommande budget avseende Vägbelysning föreslås fördelas på fastigheterna
200428 Debiteringslangd Belysning framlagd utan namn.pdf (216.62KB)
Debiteringslängd 2020 - Vändplaner
Här beskriver styrelsen hur kostnaderna för kommande budget avseende Vändplaner föreslås fördelas på fastigheterna
200428 Debiteringslangd Vandplaner framlagd utan namn.pdf (216.25KB)
Debiteringslängd 2020 - Vändplaner
Här beskriver styrelsen hur kostnaderna för kommande budget avseende Vändplaner föreslås fördelas på fastigheterna
200428 Debiteringslangd Vandplaner framlagd utan namn.pdf (216.25KB)

 

Protokoll från stämman
Protokollet från stämman 2020-04-28
200428 Stammoprotokoll.pdf (322.33KB)
Protokoll från stämman
Protokollet från stämman 2020-04-28
200428 Stammoprotokoll.pdf (322.33KB)


Dokument från årsstämman 2019-04-29

 

Förvaltningsberättelse 2018
Här beskriver ordföranden i text vad som har skett under 2018 och vad som planeras för 2019-20
20190429 Förvaltningberättelse 2018.pdf (504.25KB)
Förvaltningsberättelse 2018
Här beskriver ordföranden i text vad som har skett under 2018 och vad som planeras för 2019-20
20190429 Förvaltningberättelse 2018.pdf (504.25KB)
Resultat- och balansräkning för 2018
Här redovisar styrelsen ekonomin för 2018
20190415 Resultat och balns_Slutlig.pdf (587.28KB)
Resultat- och balansräkning för 2018
Här redovisar styrelsen ekonomin för 2018
20190415 Resultat och balns_Slutlig.pdf (587.28KB)
Inkomst- och utgiftsstat 2019
Här beskriver styrelsen vad man budgeterar för under 2019-20
20190429 Inkomst och utgiftsstat_Beslutad.pdf (500.97KB)
Inkomst- och utgiftsstat 2019
Här beskriver styrelsen vad man budgeterar för under 2019-20
20190429 Inkomst och utgiftsstat_Beslutad.pdf (500.97KB)


Debiteringslängd 2019
Här beskriver styrelsen hur kostnaderna för kommande budget föreslås fördelas på fastigheterna
20190429 Debiteringslängd 2019_Beslutad_Inga personer.pdf (590.18KB)
Debiteringslängd 2019
Här beskriver styrelsen hur kostnaderna för kommande budget föreslås fördelas på fastigheterna
20190429 Debiteringslängd 2019_Beslutad_Inga personer.pdf (590.18KB)

 Dessa dokument godkändes vid stämman 2019-04-29

Protokoll från stämman
Protokollet från stämman 2019-04-29
Stämmoprotokoll TSF 20190429.pdf (106.7KB)
Protokoll från stämman
Protokollet från stämman 2019-04-29
Stämmoprotokoll TSF 20190429.pdf (106.7KB)
Presentation från stämman
20190429 Presentation för medlemmarna.pdf (1.98MB)
Presentation från stämman
20190429 Presentation för medlemmarna.pdf (1.98MB)


Dokument från årsstämman 2018-04-24

Förvaltningsberättelse 2017
Här beskriver ordföranden i text vad som skett under 2017 och vad som planeras för 2018-19
20180410 TSF_Förvaltningberättelse 2017_Justerad.pdf (506.5KB)
Förvaltningsberättelse 2017
Här beskriver ordföranden i text vad som skett under 2017 och vad som planeras för 2018-19
20180410 TSF_Förvaltningberättelse 2017_Justerad.pdf (506.5KB)
Resultat- och balansräkning för 2017
Här redovisar styrelsen ekonomin för 2017
20180410 TSF_2017_Resultat och balansräkning_Justerad.pdf (497.71KB)
Resultat- och balansräkning för 2017
Här redovisar styrelsen ekonomin för 2017
20180410 TSF_2017_Resultat och balansräkning_Justerad.pdf (497.71KB)
Inkomst- och utgiftsstat för 2018
Här beskriver styrelsen vad man budgeterar för under 2018-19
20180410 TSF_2017_Inkomst utgiftsstat 2018-2019_Justerad.pdf (430.6KB)
Inkomst- och utgiftsstat för 2018
Här beskriver styrelsen vad man budgeterar för under 2018-19
20180410 TSF_2017_Inkomst utgiftsstat 2018-2019_Justerad.pdf (430.6KB)
Debiteringslängd 2018
Här beskriver styrelsen hur kostnaderna för kommande budget föreslås fördelas på fastigheterna
20180410 TSF_Debiteringslängd till stämma 2018_Justerad.pdf (385.01KB)
Debiteringslängd 2018
Här beskriver styrelsen hur kostnaderna för kommande budget föreslås fördelas på fastigheterna
20180410 TSF_Debiteringslängd till stämma 2018_Justerad.pdf (385.01KB)

Dessa dokument godkändes vid stämman 2018-04-24.

Protokoll från stämman
Protokollet från stämman 2018-04-24
20180424 Stämmoprotokoll TSF 2018.pdf (3.28MB)
Protokoll från stämman
Protokollet från stämman 2018-04-24
20180424 Stämmoprotokoll TSF 2018.pdf (3.28MB)

 

 Diskussionsträffen 2018-02-20

Bildspel från diskussionsträffen
Bildspel
20180220 Diskussionsträffen.pdf (756.07KB)
Bildspel från diskussionsträffen
Bildspel
20180220 Diskussionsträffen.pdf (756.07KB)
Presentation från WSP
Bildspel
Presentation Förslag Tutviken.pdf (922.71KB)
Presentation från WSP
Bildspel
Presentation Förslag Tutviken.pdf (922.71KB)

Dokument från årsstämma 2017

Protokollet från stämman
Protokollet över TSFs ordinarie årsstämma 2017. Här hittar ni alla beslut om budget, avgifter, styrelse, verksamheten 2016 osv. Stämmans beslut ligger till grund för verksamheten 1 jun 2017 till 31 maj 2018.
20170427 Stämmoprotokoll TSF.pdf (3.52MB)
Protokollet från stämman
Protokollet över TSFs ordinarie årsstämma 2017. Här hittar ni alla beslut om budget, avgifter, styrelse, verksamheten 2016 osv. Stämmans beslut ligger till grund för verksamheten 1 jun 2017 till 31 maj 2018.
20170427 Stämmoprotokoll TSF.pdf (3.52MB)
Förvatningsberättelse 2016-17
Här beskriver ordföranden vad som hänt 2016-17 och vad som planeras 2017-18
20170412 Förvaltningsbrättelse 2016_TSF.pdf (371.79KB)
Förvatningsberättelse 2016-17
Här beskriver ordföranden vad som hänt 2016-17 och vad som planeras 2017-18
20170412 Förvaltningsbrättelse 2016_TSF.pdf (371.79KB)

 

Resultat- och balansräkning 2016
Den ekonomiska redovisningen för 2016 (2016-2017). Styrelsens förslag till stämman.
20170412 Resultat och balansräkning 2016_TSF.pdf (530.85KB)
Resultat- och balansräkning 2016
Den ekonomiska redovisningen för 2016 (2016-2017). Styrelsens förslag till stämman.
20170412 Resultat och balansräkning 2016_TSF.pdf (530.85KB)
Inkomst- och utgiftsstat för 2017
Styrelsens förslag till budget för 2017-18 Ordinarie drift och underhåll
20170412 Inkomst och utgiftsstat 2017_TSF.pdf (363.64KB)
Inkomst- och utgiftsstat för 2017
Styrelsens förslag till budget för 2017-18 Ordinarie drift och underhåll
20170412 Inkomst och utgiftsstat 2017_TSF.pdf (363.64KB)
Debiteringslängd 2017
Styrelsens förslag på hur budgeten ska fördelas över medlemmarna. Gäller ordinarie drift och underhåll för 2017-18
20170412 Debiteringslängd till stämma 2017_TSF.pdf (453.1KB)
Debiteringslängd 2017
Styrelsens förslag på hur budgeten ska fördelas över medlemmarna. Gäller ordinarie drift och underhåll för 2017-18
20170412 Debiteringslängd till stämma 2017_TSF.pdf (453.1KB)

Särskilt om vägbelysningen

Inkomst- och utgiftsstat för belysningen 2017
Styrelsens förslag till budget för konsulttjänster för vägbelysningen. Gäller för åtgärder enligt förrättningen från 2006.
20170412 Inkomst utgiftsstat_belysning_TSF.pdf (329.24KB)
Inkomst- och utgiftsstat för belysningen 2017
Styrelsens förslag till budget för konsulttjänster för vägbelysningen. Gäller för åtgärder enligt förrättningen från 2006.
20170412 Inkomst utgiftsstat_belysning_TSF.pdf (329.24KB)
Debiteringslängden för vägbelysningen 2017
Styrelsens förslag till hur budgeterade kostnader ska belasta medlemmarna. Förrättningen från 2006 styr hur kostnaderna ska fördelas.
20170412 Debiteringslängd till stämma_belysning_TSF.pdf (441.65KB)
Debiteringslängden för vägbelysningen 2017
Styrelsens förslag till hur budgeterade kostnader ska belasta medlemmarna. Förrättningen från 2006 styr hur kostnaderna ska fördelas.
20170412 Debiteringslängd till stämma_belysning_TSF.pdf (441.65KB)

 

 Dokument från årsstämma 2016

Stämmoprotokoll 20160420
Protokoll från TSFs ordinarie stämma 20160420 - Stämmans beslut ligger till grund för verksamheten 1 juni 2016 till 31 maj 2017.
20160420 Stämmoprotokoll TSF.pdf (3.58MB)
Stämmoprotokoll 20160420
Protokoll från TSFs ordinarie stämma 20160420 - Stämmans beslut ligger till grund för verksamheten 1 juni 2016 till 31 maj 2017.
20160420 Stämmoprotokoll TSF.pdf (3.58MB)

 

Verksamhetberättelsen till stämman 2016
Första delen ur förvaltningsberättelsen - Godkänd på stämman.
20160405 Förvaltningsbrättelse TSF.pdf (449.48KB)
Verksamhetberättelsen till stämman 2016
Första delen ur förvaltningsberättelsen - Godkänd på stämman.
20160405 Förvaltningsbrättelse TSF.pdf (449.48KB)
Ekonomi - resultat- och balansräkning för 2015
Den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2015 - Godkänd på stämman.
20160420 Resultat och balansräkning.pdf (258.15KB)
Ekonomi - resultat- och balansräkning för 2015
Den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2015 - Godkänd på stämman.
20160420 Resultat och balansräkning.pdf (258.15KB)
Inkomst- och utgiftsstat 2016
Styrelsens förslag på budget för perioden juni 2016 till maj 2017 - Fastställdes på stämman.
20160405 Inkomst och utgiftsstat 2016.pdf (308.08KB)
Inkomst- och utgiftsstat 2016
Styrelsens förslag på budget för perioden juni 2016 till maj 2017 - Fastställdes på stämman.
20160405 Inkomst och utgiftsstat 2016.pdf (308.08KB)
Debiteringslängd 2016
Styrelsens förslag till vad varje fastighet ska betala för perioden juni 2016 till maj 2017 - Fastställdes på stämman.
20160405 Debiteringslängd 2016.pdf (259.43KB)
Debiteringslängd 2016
Styrelsens förslag till vad varje fastighet ska betala för perioden juni 2016 till maj 2017 - Fastställdes på stämman.
20160405 Debiteringslängd 2016.pdf (259.43KB)
Revisionsberättelse för 2015
Här beskriver revisorerna vad de funnit när de gått igenom verksamheten, samt deras rekommendation till stämman - Styrelsen gavs ansvarsfrihet av stämman.
20160419 Revisionsberättelse.pdf (1.62MB)
Revisionsberättelse för 2015
Här beskriver revisorerna vad de funnit när de gått igenom verksamheten, samt deras rekommendation till stämman - Styrelsen gavs ansvarsfrihet av stämman.
20160419 Revisionsberättelse.pdf (1.62MB)

 

 Dokument från årsstämma 2015

Protokoll stämma 2015
20150423 Stämmoprotokoll.pdf (81.84KB)
Protokoll stämma 2015
20150423 Stämmoprotokoll.pdf (81.84KB)
Beslutad inkomst och utgiftsstat stämma 2015
Inkomst och utgiftstat beslutad på stämma 2015-04-23 pdf.pdf (71.14KB)
Beslutad inkomst och utgiftsstat stämma 2015
Inkomst och utgiftstat beslutad på stämma 2015-04-23 pdf.pdf (71.14KB)

Kallelse till 2015 årsstämma

Kallelse Stämma 2015
Kallelse till TSF ordinarie stämma 2015
Kallelse stämma 2015.pdf (266.07KB)
Kallelse Stämma 2015
Kallelse till TSF ordinarie stämma 2015
Kallelse stämma 2015.pdf (266.07KB)
Inkomst och utgiftstat till stämma 2015
Inkomst och utgiftstat till stämma 2015-04-23.pdf (71.14KB)
Inkomst och utgiftstat till stämma 2015
Inkomst och utgiftstat till stämma 2015-04-23.pdf (71.14KB)
Debiteringslängd till stämma 2015
Debiteringslängd till stämma 2015-04-23.pdf (137.7KB)
Debiteringslängd till stämma 2015
Debiteringslängd till stämma 2015-04-23.pdf (137.7KB)

 Dokument från 2014 årsstämma 

2014 Inkomst &utgiftsstat
Fastställd 2014-04-24
Inkomst och utgiftsstat till stämma 2014-04-24.pdf (14.79KB)
2014 Inkomst &utgiftsstat
Fastställd 2014-04-24
Inkomst och utgiftsstat till stämma 2014-04-24.pdf (14.79KB)
2014 Debiteringslängd
Med tider för inbetalning
Debiteringsläng till stämma 2014-04-24.pdf (41.54KB)
2014 Debiteringslängd
Med tider för inbetalning
Debiteringsläng till stämma 2014-04-24.pdf (41.54KB)
Stämmoprotokoll
Stämmoprotokoll 2014.pdf (638.94KB)
Stämmoprotokoll
Stämmoprotokoll 2014.pdf (638.94KB)
Årsredogörelse 2013
Med revisionsberättelse.
Årsredogörelse 2013 Tutvikens samfällighetsförening scan.pdf (1.13MB)
Årsredogörelse 2013
Med revisionsberättelse.
Årsredogörelse 2013 Tutvikens samfällighetsförening scan.pdf (1.13MB)


 

Förslag Debiteringslängd Underhåll och drift
Här beskriver styrelsen hur kostnaderna för kommande budget föreslås fördelas på fastigheterna.
200410 Debiteringslangd_Drift och Underhall_verksamhetsar 20_21 utan namn.pdf (209.23KB)
Förslag Debiteringslängd Underhåll och drift
Här beskriver styrelsen hur kostnaderna för kommande budget föreslås fördelas på fastigheterna.
200410 Debiteringslangd_Drift och Underhall_verksamhetsar 20_21 utan namn.pdf (209.23KB)
Förslag på debiteringslängd för drift och underhåll
Här beskriver styrelsen hur kostnaderna för kommande budget föreslås fördelas på fastigheterna.
200410 Debiteringslangd_Drift och Underhall_verksamhetsar 20_21 utan namn.pdf (209.23KB)
Förslag på debiteringslängd för drift och underhåll
Här beskriver styrelsen hur kostnaderna för kommande budget föreslås fördelas på fastigheterna.
200410 Debiteringslangd_Drift och Underhall_verksamhetsar 20_21 utan namn.pdf (209.23KB)