Tutvikens samfällighetsförening

 

 

Vårt uppdrag 

 Tutvikens samfällighetsförening startade 2011.

Stadgar

Tutvikens samfällighet stadgar.
STADGAR reviderade 2018.pdf (620.69KB)
Tutvikens samfällighet stadgar.
STADGAR reviderade 2018.pdf (620.69KB)


Regler för slitageersättning

Det grundläggande skälet till slitageersättning är att våra vägar utsätts för onormalt slitage vid utökad tung trafik som påverkar vägarna kortsiktigt eller långsiktigt och därför ökar kostnaderna för medlemmarna.
Regler_slitageersattning_1.pdf (589.23KB)
Det grundläggande skälet till slitageersättning är att våra vägar utsätts för onormalt slitage vid utökad tung trafik som påverkar vägarna kortsiktigt eller långsiktigt och därför ökar kostnaderna för medlemmarna.
Regler_slitageersattning_1.pdf (589.23KB)


Gemensamhetsanläggningens ändamål, läge, storlek

Gemensamhetsanläggningen består av grusvägar och grönområde med båt/bryggplats. Med väg avses här vägbana och övriga väganordningar såsom dike, slänt, trumma, mötesplats, vändplats, vägmärke samt belysning. 

Upplåtet utrymme är 
de befintliga vägarna och grönområden som vi förvaltar fastigheterna: 
Gudö 5:1, Gudö 3:135, Gudö 3:141, Gudö 3:243,  , Gudö 3:455, och Gudö 16:1. 

Anläggningen, Haninge Tutviken ga:1 är indelad i två sektioner, en för utförande av vändplaner och belysning samt en för drift och underhåll. 


 Historik

Historik TSF.pdf (185.19KB)
Historik TSF.pdf (185.19KB)


Karta över samfälligheten
 

Karta över TSF
LM
Tutviken ga 1 med RI o HK mark.pdf (967.19KB)
Karta över TSF
LM
Tutviken ga 1 med RI o HK mark.pdf (967.19KB)