Tutvikens samfällighetsförening

 

 

Stadgar 

Tutvikens samfällighet stadgar.

STADGAR TSF.pdf (336.61KB)
Tutvikens samfällighet stadgar.

STADGAR TSF.pdf (336.61KB)


 

 Tutvikens samfällighetsförening startade 2011.

Gemensamhetsanläggningens ändamål, läge, storlek:

Gemensamhetsanläggningen består av grusvägar och grönområde med båt/bryggplats. Med väg avses här vägbana och övriga väganordningar såsom dike, slänt, trumma, mötesplats, vändplats, vägmärke samt belysning. 
Upplåtet utrymme är 
de befintliga vägarna och grönområden som vi förvaltar: 

fastigheterna Gudö 5:1, Gudö 3:135, Gudö 3:141, Gudö 3:243,  , Gudö 3:455, och Gudö 16:1. 
Anläggningen, Haninge Tutviken ga:1 är indelad i två sektioner, en för utförande av vändplaner och belysning samt en för drift och underhåll. 

 Karta över samfälligheten

__________________________________________________________

Karta över TSF
LM
Tutviken ga 1 med RI o HK mark.pdf (967.19KB)
Karta över TSF
LM
Tutviken ga 1 med RI o HK mark.pdf (967.19KB)