Tutvikens samfällighetsförening

 

 

Samfälligheten

Samfällighetens uppgift är att förvalta vägarna i vår område och består av medlemmar som äger fastigheterna i detta. 

Styrelsens uppgift, enligt förättningsbeslut
TSF ansvar för drift, underhåll och reparationer av vägbanan och vägområden samt grönområden.  I ansvaret ingår såväl potthålslagning som röjning av växtlighet så att sikten blir fri.
Vägarna skall vara farbara för trafik med motorfordon året om (barmarksunderhåll och vinterväghållning) och underhållas till lägst den standard som krävs för att få stadsbidrag till kostnaderna för vägunderhållet.

 

Styrelsen

Styrelsen består av minst fem ledarmöten och tre suppleanter.

I styrelsen finns följande funktioner

 

  • Ordförande
  • Sekreterare
  • Kassör
  • Vägmästare