Tutvikens samfällighetsförening

 

 

Välkommen till Tutvikens samfällighetsförening 

Gudö 2021-01-12

Information om Belysningsprojektet 

Arbetet har fortsatt idag tisdag (12/1), trots enorma mängder vatten som landat i området sedan igår eftermiddag.

Efter lunch startar arbetet på Spelmansvägen från Cittravägen mot Hakvägen. Avstängning kommer därmed att ske både vid Cittravägen och Hakvägen. Hur många fundament de sätter idag beror helt och hållet på hur marken och vattenförhållanden ser ut.

Vi hoppas att detta inte ställer till med besvär, tyvärr måste arbetet fortsätta då vi har kommit in i vinterläge, det är viktigt nu att sätta den sista sträckan.

Hör av er om ni har frågor :)

Med vänliga hälsningar
Styrelsen


Gudö 2021-01-10

Information om vändplansprojektet - trädfällning på Munspelsvägen, Dragspelsvägen och Fiolvägen

På måndag den 11 januari startar arbetet med att fälla träd i området för tre av kommande vändplaner. Trädfällning kommer ske på Munspelsvägen, Dragsspelsvägen samt Fiolvägen.

Preliminär plan
2021-01-11, arbetet startar kl 08:00 på Munspelsvägen, därefter fortsatt arbete på Dragspelsvägen.
2021-01-12, reservdag om inte allt är klart på Dragspelsvägen.
2021-01-13, arbetet startar kl 08:00 på Fiolvägen och beräknas vara klart senast kl 17:00
OBS!! Fiolvägen kommer att stängas av för trafik under förmiddagen (beräknas vara klart vid lunch). De som behöver bilen under denna förmiddag föreslås parkera utanför området från Strängvägen mot Tutviksvägen.

Träd sparas och kapas upp i ca 1 meter stockar medan riset kommer att deponeras. Stockarna är bara att hämta, först till kvarn gäller.

Naturligtvis kan arbetet försenas beroende på väder och vind men låt oss hoppas att det blir klart denna vecka.

Hälsningar
Styrelsen


Gudö 2021-01-04

Information om Belysningsprojektet

På tisdag eftermiddag den 5 januari planerar vi att påbörja grävarbetet på Cittravägen. De har ett fundament kvar i Spelmansvägens backe innan de går vidare till Cittravägen, arbetet kommer att fortsätta på onsdag (6/1) 

På onsdag (6/1) beräknas Cittravägen vara avstängd mellan 07.00 - 18.00.
Detta innebär att ni som behöver åka iväg under dagtid behöver parkera era bilar utanför Cittravägen då entreprenören inte kan avbryta sitt arbete för att flytta maskiner eller gräva igen för att släppa förbi bilar. Har ni planerade transporter till era fastigheter ber vi er informera buden om detta.

Inget arbete kommer ske på torsdag och fredag under denna vecka (v1)

Hälsningar Styrelsen

Gudö 2020-12-23

Information om Belysningsprojektet

Avslutande aktiviteter inför jul 
Entreprenören har haft, som nämnt tidigare, ytterligare problem med vatten i området. Det har bland annat medfört att vi varit tvungna att lyfta vissa trummor och öppna upp diken för att vattnet ska få fart från området.

Föregående vecka har de arbetat kring Spelmansvägen och Munspelsvägen där de upptäckte gamla betongtrummor vilka var helt igensatta med sediment. Vatten har i det området varit så pass mycket att de fick sätta länspump i 3 dygn för att förebygga så att fundament för stolpe kan placeras. Då diken och trummor i området varit igensatt/ej funktionella har vi tagit in annan entreprenör för att akut åtgärda då öppning/dikning måste utföras

Belysningsprojektet är därmed inte klart, därav finns vägskyltar kvar för påvisning om pågående arbete i området.

Nu har vi och entreprenören tagit julledigt och vi startar upp igen första veckan i januari.

Fortsatt arbete och slutförande
Vi har planerat in aktiviteter för att kunna sikta på ett avslut i januari inklusive besiktning. Det som kan försenas är igångsättning av de 3 abonnemang vi tecknar. El som ska kopplas in distribueras av Vattenfall Distribution och tyvärr kan ta ta kort eller lång tid innan det sker. Om fallet skulle vara så att vi inte får fram vårt abonnemang i tid kopplar vi på byggström vilken vi förbrukar fram till att vi har vårt abonnemang.
 
Vi hade hoppats på att vara klara och tända upp anläggningen innan julhelgen men tyvärr uteblev den möjligheten pga förseningarna. 

Det har varit intensivt för alla parter men vi kör efter jul och siktar på att bli klar så fort det bara är möjligt.

Vi önskar er alla en God Jul & Gott Slut!


Hälsningar
Styrelsen


Gudö 2020-12-06

Information om Belysningsprojektet 

De senaste 2 veckorna har varit lite mer stökiga och tagit mer tid än vad som planerats.

Dragspelsvägen och Basunvägen är väldigt vattensjukt vilket i kombination med nederbörd gjort att det tagit mer tid än planerat att färdigställa eftersom de grävda hålen snabbt fylls med vatten, det har i sin tur lett till att man valt att gjuta fundamenten för att få maximal stabilitet.  

I torsdags i veckan påbörjades arbetet från Dragspelsvägen/Spelmansvägen mot Hakvägen.

På måndag den 7 december fortsätter arbetet från Spelmansvägen 30/28 mot Spelmansvägen 22.

Avstängning för förbifart kommer därmed att ske någonstans från Spelmansvägen 30 till Spelmansvägen 22. Skyltar kommer även att sättas upp vid Hakvägen/Spelmansvägen avseende ”begränsad framkomlighet”. Om ni har en leverans på gång, bevaka den, arbetet kommer inte att avbrytas för att släppa fram fordon.  

Vi ber er att respektera avspärrningarna!

Varken vi eller entreprenören kan ange tidpunkter baserat på nya problem som kan uppstå därför vill vi påminna om att parkera bil utanför området på morgonen (eller för den delen kvällen innan) om man vet att man kommer att behöva bil under dagen. Vi får hjälpas åt, vi som har plats, för parkerande bilar.

Under vecka 50 pågår arbetet mellan kl ca 07:00 – 18:00 måndag till torsdag.

Om ni har frågor eller funderingar vänder ni er till oss i styrelsen.

Hälsningar
Styrelsen


Gudö 2020-11-29

Information om Belysningsprojektet 

Projektet är något försenat men vi jobbar på med arbetet.

Imorgon måndag 30/11 kommer entreprenören att ordna det sista på Basunvägen avseende montering stolpar. Därefter fortsätter de med Spelmansvägen i riktning mot Hakvägen samt även in på Dragspelsvägen för att sedan fortsätta Spelmansvägen. 
Vi kan inte ge någon tidpunkt för detta men from måndag eftermiddag ber vi er som bor på Dragspelsvägen att hålla utkik och parkera utanför området om ni vet att ni kommer att behöva bilen.

I och med förseningen kommer vi att stänga av sektionsvis för att kunna arbeta utan störningar. Entreprenörens arbete beräknas från kl 07-18 måndag till torsdag och vi ber om fortsatt hänsyn för de som arbetar. De har från oss order om att inte stanna upp i arbetet för förbi passerande. 

Om ni har synpunkter hör ni av er till oss, de som arbetar utför på vårt uppdrag.

Påminnelse:

 • De röda stolpar som är utmarkerade avser fastighetsgräns.
 • De gröna stolpar som är utmarkerade avser preliminär stolpplacering. 

OBS! Styrelsen tillsammans med entreprenör bedömer varje enskild placering utifrån preliminär placering om lämplighet och avgör därefter utifrån de kriterier som gäller.

Tack på förhand för visad hänsyn :)

Med vänliga hälsningar
Styrelsen


Gudö 2020-11-18

Information om Belysningsprojektet - Basunvägen

Torsdag 19/11 påbörjas schaktarbetet på Basunvägen. Arbetet kommer att starta från vändplan och gå i riktning mot Spelmansvägen. Detta kommer att pågå även vecka 48.

Vi har blivit aviserade om att det är mycket trafik på Basunvägen under dagtid och vill därför påminna om vikten av att planera användning av bilen.
De som behöver nyttja bilen under dagen behöver parkera utanför Basunvägens område då vi inte kan flytta och köra undan schaktmaskiner för förbi passering.
De som planerar att ta emot bud ber vi om att flytta leveransdag eller om möjligt ta emot bud utanför Basunvägens område.

Vi förstår att detta kan vara en utmaning men vi har bara ett alternativ och hjälps vi åt att se till att detta blir så smidigt som möjligt så blir vi klara fortare.

Har ni frågor och funderingar kring detta, hör av er till Styrelsen.

Tack för er hjälp :)

Med vänliga hälsningar
Styrelsen


Gudö 2020-11-09

Information om Belysningsprojektet - Etapp 3

Vägarbeten

På måndag morgon (9/11) fortsätter nedgrävning av fundament i Bälgvägens backe mot Tutviksvägen, därefter kommer arbetet i vägen fortsätta från korsningen Bälgvägen/Spelmansvägen mot Basunvägen. Vi vill be er ta alternativa vägar för att våra entreprenörer ska slippa avbryta och köra undan för att släppa fram trafik.

Sista etappen är inledd - vilket omfattar Spelmansvägen, Basunvägen, Dragspelsvägen, Munspelsvägen och Cittravägen. 

Vi har även en vädjan från vår entreprenör och det är att visa hänsyn när man passerar dem i bil, många gör det - men några gasar på fram mot dem samt förbi dem, trots att de har varselkläder och blinkande lampor på sina fordon för att påvisa att de arbetar. 
Även den utsättare som anlitats för att märka ut fastighetsgränser höll på att bli påkörd på rak väg i dagsljus, iförd varselkläder. Trots att utsättaren ställde sig ute i diket körde man mot personen som naturligtvis upplevde detta obehagligt. 

 

Det är viktigt att hjälps åt och visar hänsyn!

På måndag kommer även montering av stolpar påbörjas på Cellovägen - ett steg närmare färdigställande!!


Hälsningar StyrelsenGudö 2020-10-28

Information om Belysningsprojektet

Etapp 1
Schaktarbete och placering av fundament för etapp 1 (Cellovägen, Gitarrvägen, Lutavägen) är genomförd. Återstår montering av stolpar och armatur.

Etapp 2
Schaktarbete och placering av fundament för etapp 2 (Fiolvägen, Strängvägen, Flöjtvägen samt del av Bälgvägen) är genomförd. Återstår montering av stolpar och armatur.

Etapp 3
Under denna vecka (v44) har etapp 3 startat med fortsättning på Bälgvägen mot Spelmansvägen.

Montering
Montering av stolpar och armatur kommer att starta tidigast i mitten på november.

I samband med schaktarbetet markeras tomtgränser (röda markeringar) samt placering för fundament och belysningsstolpe (gröna markeringar).

Observera att de gröna markeringarna för fundament inte behöver betyda att det är den slutgiltiga platsen. Innan åtgärd stämmer vi av veckovis samtliga placeringar med vår entreprenör och omplacerar de som hamnar olämpligt.

Vi ber om fortsatt visad hänsyn gällande att ta alternativa vägar och inte hindra schaktarbetet.

Alla frågor eller funderingar kring projektet, tar ni med oss i styrelsen.

Stort tack för visad hänsyn!

Hälsningar
Styrelsen

Gudö 2020-10-12

Information om Belysningsprojektet

Etapp1
Schaktarbete och placering av fundament för etapp 1 (Cellovägen, Gitarrvägen, Lutavägen) är genomförd. Återstår montering av stolpar och armatur.

 

Etapp 2
Under tiden har etapp 2 startats, under vecka 41 har man påbörjat från Bälgvägen till Fiolvägen.
Vecka 42 fr o m 12/10 fortsätter arbetet på Fiolvägen - Strängvägen. 

I samband med arbetet markeras tomtgränser (röda markeringar) samt placering för fundament (gröna markeringar) för placering av belysningsstolpe.

Observera att de gröna markeringarna för fundament inte behöver betyda att det är den slutgiltiga platsen. Innan åtgärd stämmer vi av veckovis samtliga placeringar med vår entreprenör och omplacerar de som hamnar olämpligt.

Vi vill åter igen påminna om att inte diskutera med entreprenören om belysningsarbetet oavsett vad det gäller. Det är inget de kan påverka utan de är som ni vet anlitade av föreningen för att utföra schaktarbete.

Vi ber om fortsatt visad hänsyn gällande att ta alternativa vägar och inte hindra schaktarbetet.

Alla frågor eller funderingar kring projektet, tar ni med oss i styrelsen.

Stort tack för visad hänsyn!

Hälsningar
Styrelsen

Gudö 2020-09-23

Information om Barmarksunderhåll

På fredagen den 25 september kommer potthålslagning utföras på våra vägar. 
Vi ber om överseende för eventuella trafikstörningar och ber om visad hänsyn för den entreprenör som anlitats för ändamålet. 

Hälsningar Styrelsen

Gudö 2020-09-20

Information om Belysningsprojektet

Entreprenadarbetet är i full gång med etapp 1; Cellovägen - Lutavägen - Gitarrvägen. 

I samband med arbetet markeras fastighetsgränser (röda markeringar) samt placering för fundament (gröna markeringar).
Observera
att de gröna markeringarna inte behöver betyda att det är den slutgiltiga platsen för belysningsstolpar! Innan åtgärd stämmer vi veckovis av alla placeringar med vår entreprenör och omplacerar de som hamnar olämpligt.

Vi vill också be er att inte diskutera med entreprenören om varför belysningsarbetet görs - det är inget de kan påverka utan de är, som ni vet, anlitade av föreningen. Om ni har frågor, funderingar eller annat tar ni kontakt med oss i styrelsen.

På måndag den 21 september, fortsätter arbetet med Gitarrvägen.

Till sist ber vi om visad hänsyn när de gräver, det tar onödig tid (och pengar) om de ska behöva avbryta arbetet för att släppa fram bilar.
Vi har aviserat tidigare att om ni har behov av att åka in och ut från fastigheten/området den dagen de är kring er fastighet, så hjälp till med att ta alternativa vägar för att underlätta arbetet.

Stort tack för visad hänsyn!

Hälsningar
Styrelsen

Gudö 2020-09-03

Information om start av Belysningsprojektet

Nu är det dags att köra igång med belysningsprojektets utförande och därmed vill vi informera om kommande aktiviteter.

Vi har i veckan haft ytterligare möte med Vattenfall (härefter VF) för att titta på planer samt varit ute på plats för att se över ytor för material.

Stolpar och armatur är beställt och innan det anländer startar VF med schaktning, dvs grundförläggning och montering av fundament för stolpar.

Denna vecka har VF börjat med att märka ut plats för stolpar.

Nästa vecka:
- På måndag kommer material, grävmaskiner och byggbod att placeras ut på Cellovägens vändplan så den måste hållas fri from måndag och kan ej nyttjas 
till parkering eller annat.
- På tisdag  beräknas schaktarbetet starta.

När materialet väl anländer kommer stolpar och armatur att monteras på de utplacerade fundamenten.

Den initiala planen är indelad etappvis:
Etapp 1 – Cellovägen, Lutavägen, Gitarrvägen
Etapp 2 – Fiolvägen, Strängvägen, Flöjtvägen
Etapp 3 – Bälgvägen, Banjovägen, Basunvägen, Spelmansvägen, Dragspelsvägen, Munspelsvägen, Cittravägen.

Vi återkommer med i vilken del i etapp 1 starten sker.

Arbetstider
De kommer att arbeta i första hand måndag – torsdag 7:00-18:00 men arbetstiden kan också förskjutas något till ca 19:00 beroende på var de står i fas och vad som är lämpligt som avslut inför kväll och natt.

Detta innebär att ni som fastighetsägare behöver titta på hur ni för dagarna behöver köra ut/in bilen/bilarna på er fastighet då det kommer att grävas och förläggas kabel under denna tid. Om arbetet inte är klart inför natten och infarten är uppgrävd kommer de att lägga körplåtar över natten.

Vi ber er att ta hänsyn till varandra, hjälpas åt och respektera schaktarbetet så att arbetet går så smärtfritt som möjligt för att hålla tidsplaner.

Frågor
Om ni har frågor kontakta oss på mailen, antingen har vi svar eller så tar vi upp dessa på byggmöte med VF (hålls veckovis) och återkommer därefter.

Håll utkik på mailen, vi informerar varefter vi får ny information.

Nu kör vi!

Hälsningar Styrelsen


Gudö 2020-08-24

Information från styrelsen - Augusti

Sommaren är fortfarande varm och många tillbaka på arbetet efter en förhoppningsvis skön semester. Vi är också tillbaka och har startat med styrelsemöte denna vecka. 

Status - Projekt Vändplaner
Det har pågått en del aktiviteter under juli och det avser möten för initial planering, dialog och budgetering avseende etablering av vändplaner.

Vi utlovade att kalla till extra stämma i augusti för presentation av budget för utförandet,  det kommer inte kunna ske då tilltänkt entreprenör valt att tacka nej. Detta innebär att vi måste gå ut i ny upphandling avseende projektet. Vi återkommer med mer information så snart vi kan.

Den faktura ni har fått i augusti gällande vändplaner är den som presenterades och fastslogs på stämman och avser redan upparbetade kostnader fram till stämman.

Status - Projekt Vägbelysning
Vi kommer att ha första mötet i kommande vecka med Vattenfall där vi ska diskutera det praktiska och startdagen. Vi hoppas att vi efter det mötet kan informera om vilken väg de börjar med samt initial övergripande plan. 

Vi kommer att informera med framförhållning till de fastighetsägare som berörs för området de startar med. 

Ha en fortsatt skön sensommar :)

Hälsningar
Styrelsen

 


Gudö 2020-06-26

Information från styrelsen - Juni

 

Status - Projekt Vägbelysning

I veckan har vi haft startmöte med entreprenören och startat upp initiala planer.
I och med att startmötet är genomfört kan vi nu meddela att det är Vattenfall Services Nordic AB vi upphandlat som entreprenör. Vi är glada för det då vi har en väldigt god dialog samt att de har enorm erfarenhet och kompetens för den entreprenad de ska utföra.
 
De kommer förmodligen endast att starta med de förberedelser innan semestrarna såsom ex. kontakta ledningsägare, planera för de 3 ledningscentraler som ska sättas ut samt påbörja detaljplaneringen (etappindelning) för arbetet som ska starta efter semestrarna.
 
Vi har diskuterat om att etapp 1 troligen kommer att startas på Cellovägen, men som nämnt kommer vi att titta på detaljerna senare samt ta definitivt beslut på var starten ska ske.
 
Innan start av etapp 1 kontaktar vi berörda fastighetsägare för möjlighet till planering.

Status  - De försenade fakturorna

 

Vi har köpt en tjänst för utskrift, kuvertering, portohantering m.m. för de fakturor som skickades i slutet av maj.

Den sändningen har gått fel hos företaget vi köpt tjänsten av och det är i slutledet där post administratören tar vid dvs hämtar och distribuerar till mottagare.

De har ingen förklaring på varför fakturorna blev försenade samt att de anlände olika dagar.
Vi kommer inte att använda oss av just den tjänsten igen och utredning pågår fortfarande.


Önskar er trevlig semester!


Hälsningar
Styrelsen 


Gudö 2020-06-08

Information om belysningsfakturan

 

Fakturan för belysningsprojektet har tyvärr blivit försenad.

Vi har pratat med olika parter i distributionskedjan. Av någon anledning har fakturorna fastnat på vägen. Vi har fått leveranskvitto på utskrift av fakturorna. Vår kontakt håller nu på och undersöker vad som har hänt.

Oavsett när fakturan kommer, gäller tidigare aviserat förfallodatum 2020-06-30 för betalning.

Vi hoppas att fakturan landar snart i brevlådan!

Hälsningar
Styrelsen


Gudö 2020-05-30

Information om fakturautskick under 2020

 

Fakturorna kommer skickas ut en månad innan de förfaller.

Fakturor som kommer skickas ut till er under 2020 är enligt nedan:
- Drift- och underhållsavgift med förfalloddag 30/6 respektive 31/12
- Belysningsprojektet med förfallodag 30/6
- Vändplaner med förfallodag 31/8

Om någon inte har fått sin faktura vid respektive tillfälle, ber vi er att höra av er till oss på mail, tutvikensvagforening@gmail.com.

Hälsningar
Styrelsen


Gudö 2020-05-12

Underlag från årsstämman

 

Underlagen från stämman hittar ni under rubriken Årsstämmor till höger.

Hör av er med eventuella frågor.

Styrelsen


Gudö 2020-05-09

Vårrustning av vägarna

 

Vi vill informera om att arbetet med vårrustningen av våra vägar har påbörjats denna vecka. Arbetet kommer ske kvällstid samt helg.

Hälsningar
Styrelsen

Gudö 2020-04-21

Information inför årsstämman

 

Information och handlingar inför stämman har skickats ut till er antingen via epost eller fysisk brev.

Inför stämman vill Styrelsen också passa på att ge er alla en historiken i samband med 
bildandet av Tutvikens samfällighetsförening, Tutviken.

Historik om Tutvikens samfällighetsförening
En historik i samband med bildandet av TFS
Historik TSF.pdf (185.19KB)
Historik om Tutvikens samfällighetsförening
En historik i samband med bildandet av TFS
Historik TSF.pdf (185.19KB)

 


Välkommen till utomhusstämman vid fotbollsplanen Lutavägen den 28:e april kl 18:30.

Styrelsen


Gudö 2020-04-13

Dokument inför årsstämman

 

Nu finns förslag på debiteringslängder för drift & underhåll 2020/2021, utförande belysning samt utförade vändplaner inför stämman upplagda här till höger under fliken "Årsstämmor".

Styrelsen 


Gudö 2020-03-27

Kallese till Tutvikens samfällighetsförenings ordinarie stämma

 

Stämman är planerad till tisdag den 28 april klockan 18.30-20.30 i Kulturhuset – Auditoriet, Haninge Centrum. Vi vet i skrivande stund inte hur läget ser ut om en månad, så som ett alternativ kan vi behöva hålla stämman utomhus.
Beslut om exakt plats meddelas senast den 25 april.

Hör av er med eventuella frågor.

Kallese till Tutvikens samfällighetsförenings ordinarie stämma
Kallelse_stamma 2020.pdf (236.16KB)
Kallese till Tutvikens samfällighetsförenings ordinarie stämma
Kallelse_stamma 2020.pdf (236.16KB)

 

Väl mött på stämman 28 april, i Haninge kulturhus/Fotbollsplanen vid Lutavägen, klockan 18:30.

Styrelsen


Gudö 2020-01-26

Meddelande från Valberedningen

 

Valberedningen i Tutvikens samfällighetsförening söker intresserade till befattningar som ledamot och suppleant i styrelsen. 

Tutvikens samfällighetsförening är en gemensam angelägenhet för alla ca 270 medlemmar vars fastighet/er ingår i samfälligheten. Alla har ansvar och skyldigheter för de gemensamma behoven gällande drift och underhåll av vägar, vägområden samt de grönområden som ingår i gemensamhetsanläggningen.

Dokumentet "Ledamot i föreningsstyrelse" beskriver vad det innebär att vara ledamot i föreningsstyrelse i vår samfällighetsförening.


Valet till ny styrelse kommer att ske på ordinarie stämma i april. 

 

Kontakta Susanne eller Björn i Valberedningen om du är intresserad.

Valberedning  
Susanne Ramström (Sammankallande)
Adress:Fiolvägen 4
Epost: susanne.ramstrom@hotmail.se
Mobil: 072-3652007

Björn Kraft
Adress:Banjovägen 5
Epost: bjorn.kraft@scania.com


Gudö 2020-01-26

Info om upphandling Vägbelysning från styrelsen

 

Under senaste tiden har vi aviserat om att vi arbetar med upphandlingen. Arbetet har mestadels omfattats av kompletteringar och förlängningar av anbudstiden. Vid förlängning behöver man även gå igenom samtliga underlag och datum för att anpassa dessa för förlängning
t ex igångsättningsperioder eller datum för beslut och avtalsskrivning, dvs den gemensamma planen måste förflyttas med vad det innebär.
 
Anledningen till att upphandlingen behövts förlängas är för att vi i sista stund tappat anbudsgivare som tackat nej. Vi har därmed jagat in nya anbudsgivare för att göra omtag men även i dessa omgångar har vi fler anbudsgivare som tackat nej.
 
Vårt mål var att ha minst 2 och helst 3 som svarar på upphandlingen för att kunna jämföra och bedöma anbuden inte minst utifrån totalpriset.
Vi har i dagsläget 2 anbudsgivare som vi behöver arbeta vidare med då svaren inte är tillräckliga.
 
Under tiden har WSP fått tagit ansvar för det underlag de tagit fram och vi kommer nu att ha ett möte för bedömning och beslut om nästa steg.


Gudö 2019-11-25

Lite info om projekt Belysning och vändplaner från styrelsen

 

Belysning
Offertförfrågningar har gått ut till entreprenörer avseende belysningsarbetet och svar har kommit in. Det har tagit lång tid då entreprenörer tackat nej och vi jagat in nya samt därmed behövt förlänga anbudstiden. 
Styrelsen håller på att gå igenom dem men lite arbete kvarstår innan vi kan komma vidare. Vi är mycket måna om att hålla ner kostnaderna men samtidigt få så bra kvalitet som möjligt. 
I dagsläget har vi ingen kostnad att presentera och vi kommer att gå ut med mer info till medlemmarna så snart vi har något att komma med. 

Vändplaner
Angående vändplanerna håller vi på att jaga Haninge Kommun för att få till ett möte.  Vi ser brister i förättningsbeslutet då vi efter arbete med utsättning visar att de flesta vändplaner inte kommer att hålla den storleks standard som föreskrivs.
Kommunen behöver svara på hur de har planlagt vändplanerna då etableringskostnaden inte är rimlig för vändplaner som inte går att använda. Vi fortsätter att jaga med ambitionen om att få fram ett resultat så snart som möjligt. Innan vi får fram ett svar kan vi ej driva upphandling av etablering av vändplaner.


Gudö 2019-10-26

Vägunderhåll i helgen

Under helgen (26-27 oktober) kommer det arbetas med hösthyvling/potthålslagning i området. 

Vi ber om överseende och hjälp vid passage:

1. Om möjligt, vänd och kör runt.

2. Alternativt kör in på infarten närmast där arbete med maskinen sker. Avvakta tills vi har passerat, så kan ni backa ut och fortsätta.

Tack på förhand för ert tålamod och visad hänsyn!

Hälsningar

Pantzar G & S och Styrelsen


Gudö 2019-10-03

Meddelande från Styrelsen

Det pågår ett intensivt arbete med samordning av kartor, ritningar, framställan av handlingar för upphandling (vändplaner) och kompletteringar av redan igångsatt upphandling (belysning).
 
Status vändplaner
Marklovsansökan är inskickat till Haninge Kommun, enligt HK är det generellt sätt 20 veckors handläggningstid. Under september har vi arbetat med ritningar och utstakning för att framställa ett offertunderlag. Detta kommer att skickas ut till entreprenörer i början av oktober.

Status belysning
Anbudstiden är utökad till november då bland annat entreprenörerna inte fick in svar i tid från underentreprenörer. Vi har därmed också utökat antalet entreprenörer/mottagare som fått handlingar för att kunna få in fler svar och ett jämförbart resultat.

Extrastämma
Då anbudstiden är förlängd kommer inte vi inte att skicka ut kallelse till en extrastämma förrän tidigast i november.

Vi vill påminna om att vi befinner oss i upphandlingsstatus vilket innebär att vi inte kan förmedla mer information gällande priser och datum för igångsättning etc.


Gudö 2019-07-09

Meddelande från Styrelsen

 

Faktura årsavgift    
Fakturorna har skickats ut till samtliga fastigheter under vecka 26/27
Saknar ni fakturan eller har frågor på den, skicka ett mejl till tutvikensvagforening@gmail.com.
 
Vändplaner
Ansökan för marklov är inskickad till Haninge kommun. Nu avvaktar vi besked på ansökan innan byggstart.
 
Belysning
Anbudsförfrågan har tagits fram under våren och skickats ut till entreprenörer. Anbudstiden är satt till augusti. Därefter kommer styrelsen välja en entreprenör som bäst uppfyller våra krav.
 
Styrelsen vill påminna om att det är bra att redan nu ordna finansiering och kontakta eventuell bank för lönelöfte. På årsstämman visades en uppskattad ekonomisk kalkyl, för vändplaner och belysning, till 50 000 – 100 000 kr per fastighet. Innan någon entreprenör har svarat på anbudförförfrågan kan ingen exakt kostnadsindikation ges.
Se http://www.tutvikenssf.se/rsstaemmor/

Trevlig sommar!
Styrelsen


Gudö 2019-05-20

Justering av vägbank samt dammbindning

 

Vårens vår-justering och dammbindning av våra vägar är genomförda.

Tack för visad hänsyn!

Hälsningar

Pantzar G & S och Styrelsen


Gudö 2019-05-15

Justering av vägbank samt dammbindning

 

Under helgen (17-19 maj) påbörjas justering av vägbanken. Vägen kommer vattnas och dammbindas med kalciumklorid. Syftet är att optimera avrinning vid nederbörd från vägarnas slitlager i sommar. Detta kan eventuellt medföra en del störningar i föreningens vägnät.

Vi ber om överseende och hjälp vid passage:

1. Om möjligt, vänd och kör runt.

2. Alternativt kör in på infarten närmast där arbete med maskinen sker. Avvakta tills vi har passerat, så kan ni backa ut och fortsätta.

Tack på förhand för ert tålamod och visad hänsyn!

Hälsningar

Pantzar G & S och Styrelsen


Gudö 2019-04-15

Dokument inför stämman

 

 

Nu finns dokumenten inför stämman här till höger under fliken "Årsstämmor".

Resultat och balansräkningen är lite mer omfattande än vanligt och kan vid första anblick se lite mer komplicerad ut - men den är ett resultat av att Kassören, Helena, har förtydligat redovisningen för att vi ska hålla bättre koll på ekonomin. Styrelsen redovisar ett överskott för 2018.

Under inkomst och utgiftsstaten så ser ni budget för kommande verksamhetsår. Avgiften för kommande år föreslås till 4035 för hel andel, jämfört med 4833 för innevarande år - en sänkning med 17 %.

Under stämman ska vi också informera om projekten för vändplaner och belysning - det kommer inte att fattas några beslut kring projekten vid stämman.

Väl mött vid stämman 2019-04-29 i Kulturhuset, 18:30-20:30.

Styrelsen genom ordföranden.

 

 

 

Gudö 2019-03-25

Meddelande från Valberedningen

 

 

Valberedningen i Tutvikens samfällighetsförening söker intresserade till befattningar som ledamot och suppleant i styrelsen.

Tutvikens samfällighetsförening är en gemensam angelägenhet för alla ca 270 medlemmar vars fastighet/er ingår i samfälligheten. Alla har ansvar och skyldigheter för de gemensamma behoven gällande drift och underhåll av vägar, vägområden samt de grönområden som ingår i gemensamhetsanläggningen.

Vi står nu inför två spännande år då förrättningen som vann laga kraft 2012/13 ska omsättas i vägbelysning och vändplaner i området – behovet av engagerade styrelsemedlemmar är då extra stor. Ett arbete som kommer att höja standarden i området, men som också kommer att innebära entreprenader och betydande kostnader för fastigheterna. Därav att representationen är viktig.

Att vara ledamot i en föreningsstyrelse är oftast givande och många gånger väldigt lärorikt. Det man tar med sig från ett styrelseuppdrag är ofta erfarenhet att samarbeta, kunskaper om ledning och styrning samt många nya vänner och kontakter. Men att sitta i en styrelse innebär också krav och ett stort ansvar för föreningens verksamhet. Därför är det centralt att styrelseledamöterna känner sig engagerade i föreningens verksamhet och är beredda att lägga tid och energi för att leda föreningen. Det är mycket viktigt att de som blir valda till styrelseledamöter känner till vad deras uppdrag är och vilket ansvar de har.

Hur viktigt är det med ålder, kön och förkunskaper?

 

 

Inte alls, representativiteten är viktigast, men även här är det viktigt med balans. Alla har olika infallsvinklar. Äldre personer kan ha erfarenhet som är ovärderlig, medan yngre kan komma med nya infallsvinklar. Detsamma gäller kön och personer med olika bakgrund. Det skiljer sig självklart från person till person, men ofta skapas en positiv dynamik om olika erfarenheter blandas i en styrelse.

Ersättning och roller

 

 

En ersättning utgår till styrelsen för det jobb som läggs ned under verksamhetsåret. Hur arvodet fördelas är upp till styrelsen att besluta. Just nu (budget 2019) ligger det totala arvodesbeloppet på 78 000.

Varje styrelse konstituerar sig själv, dvs väljer vilka roller man ska ha sinsemellan. En ordförande finns alltid, och i vårt fall även kassör, sekreterare och vägmästare.

Vägmästare - Den ledamot som för dagbok över vägarnas status och den som beställer åtgärder av entreprenör efter beslut av styrelsen. Bör vara en praktiskt lagd medlem som gärna rör sig i vårat vägnät regelbundet. Vägmästaren redovisar läget med behov och genomförda arbeten på styrelsemötena.

Kassör – Den ledamot som hanterar ekonomin och som med ordföranden är föreningens firmatecknare. Sköter det redovisningsprogram föreningen nyttjar och följer upp inbetalningar och fakturabetalningar. Skriver den ekonomiska redovisningen tillsammans med ordföranden.

Sekreterare – Den ledamot som normalt för protokoll och som organiserar och arkiverar kommunikation med kommunen, entreprenörer mfl.  

Styrelsen

 

 

Väljs av medlemmarna på stämman, och de är precis som ni boende i området med ”vanliga jobb” och familj. 

Föreningens styrelse består enligt stadgarna av fem(5) ledamöter och tre(3) suppleanter. Vidare så finns det en valberedning om två(2) personer samt två(2) revisorer med en(1) revisorssuppleant. Ledamot väljs på 2år och suppleant på 1år.

Samtliga ledamöter och suppleanter deltar normalt i styrelsemötena och fördelar uppkomna uppgifter efter förmåga och möjlighet. 

Styrelsens uppgifter är att:

 

 

 • Förvalta den gemensamma anläggningen i enlighet med förrättning och lagstiftning
 • Verkställa de beslut som fattas på stämman
 • Utföra sitt arbete enligt den budget och de riktlinjer som fastställs på stämman 
 • Föra redovisning över samfällighetens räkenskaper samt debitera fastighetsägarna avgifter till drift och underhåll och övriga på stämma beslutade kostnader
 • Känna till och följa innehållet i anläggningsbeslutet, känner till lagar, stadgar och avtal som finns
 • Föra förteckning över deltagande fastigheter, deras andelstal och ägare
 • Vara det verkställande organet i vägorganisationen och arbetar på uppdrag av medlemmarna

 

Styrelsen träffas runt 10 gånger per år på möten som normalt tar 90-120 min. 

Normal arbetsbelastning är 1-2 h/v för styrelseledamot och lite mer för sekreterare, kassör, vägmästare och ordföranden. I vår styrelse deltar både ordinarie ledamot och suppleant vid samtliga möten om de kan.

Arbetsbelastningen kan komma att bli lite högre nu under 2019-20 då en hel del entreprenad ska genomföras i området enligt förrättningen.

Utbildning

 

 

Föreningens sekreterare har skapat en handbok som beskriver rutiner, åtgärder och arbetet i föreningen och styrelsen.

Förutom internutbildning så erbjuder Riksföreningen enskilda vägar REV två kvällskurser om 4 timmar fördelat på en grundkurs samt en fortsättningskurs. REV utbildningarna är informativa och anpassade för medlemmar utan förkunskaper om vägfrågor.

Då föreningen är i behov av medlemmarnas engagemang så har styrelsen en idé om att man kan börja verksamheten i styrelsen som suppleant för att lära sig rutiner och området för att sedan kanske ta en roll som ledamot. Givetvis är det en fördel att man har erfarenhet av dator och siffror om man ska verka som kassör men det viktiga är i grund och botten engagemanget och en vilja att stödja arbetet i föreningen.

 

Valet till ny styrelse kommer att ske på ordinarie stämma i april.

 

 

Valberedning  Elin Svensson (Sammankallande)
                          Tutviksvägen 66
                          nile_svensson(at)hotmail.com
                          

                           Kim Settergren                          
                           Bälgvägen 22
                           kim(at)settergren.org

För att vi ska kunna sammanfatta sökande och på ett enkelt sätt redovisa er på stämman önskar vi att ni förbereder en kort presentation och om ni har en önskan om någon speciell befattning beskriven ovanför.

 

Valberedningen

 

 

Gudö 2018-12-22

 

Julhälsning från ordföranden.

 

 

Som du kanske har märkt så lyser tyvärr entreprenadbilarna med sin frånvaro i höstmörkret – och det kräver en utförlig redogörelse. Denna är på väg ut som brev till respektive fastighetsägare i mellandagarna. Det är viktigt att alla tar sig tid och sätter sig in i situationen då det handlar om omfattande projekt till stora kostnader – för föreningen och för enskilda medlemmar.

De viktigaste punkterna är i alla fall att förrättningen är förlängd ett år och att vi jobbar på med projekteringen. Projekten har drabbats av ett flertal förseningar och även blivit mer komplicerade än vad någon kunde förutspå – men vi fortsätter oförtrutet.

Vi ser inte att förseningarna i dagsläget fördyrat projekten, snarare tvärt om – den stora osäkerheten rörde vad som skulle komma att hända med förrättningen om vi inte fått förlängt.

Men läget är som det är – styrelsen jobbar på – och ska sträva efter en mycket bra förrättning där ingen kommer att minnas dessa friktioner om fem år när allt är på plats och kostnaden blev överkomlig.

Planen nu är att kunna besluta om förrättningen på ordinarie stämma i april 2019, inklusive kostnaderna. Det innebär att ni medlemmar får ut ett underlag att läsa i mars inför stämman – med de nu givna förutsättningarna.

Läs brevet innan ni återkommer med frågor.

 

God Jul och Gott Nytt år – ta hand om varandra.

 

För styrelsen,

 

Tommy Wahlman

Ordf.

 

 

 

Gudö 2018-08-22

 

 

 

 

 

 

 

Tack för all förståelse under sommaren. Vi har haft fullt upp med projektering och semester.

Just nu så rullar arbetet vidare i alla spår. Tyvärr så går också nästan allt långsammare än vi önskat, men det rullar i alla fall. Skanova och Haninge kommun är just nu bromsklossar för belysningen men WSP gör bedömningen att vi snart kommer vidare. Det handlar främst om att Skanova inte svarar på samrådet om kabelförläggning och att HK inte är villiga att garantera kartprecisionen för nedgrävda V/A.

Nästa steg i förrättningen är att styrelsen kommer att återuppta dialogen med fastighetsägarna kring vändplanerna en sista gång för uppdatering av planeringsläget - det har inte skett några negativa förändringar mot överenskommelser, men vi måste nu dubbelkolla med de närmast berörda innan vi begär in offerter.

Vi ska också försöka vara lite mer tillgängliga för medlemmarna under hösten - rimligen med lite korvgrillning och diskussioner över en fika ute i området - det är mycket som händer, men jag tror inte medlemmarna märker av arbetet i kulissen. Det skulle vara bra att kunna ställa, och svara på, lite frågor under lite trevliga former....

Snart är hösten och vintern här - med regn och snö - hjälp till och kolla gärna statusen på diken och dräneringar utanför era fastigheter, om ni ser problem som ni själva inte kan avhjälpa meddela styrelsen så att vi kan rusta oss för årstiderna....

Imorgon torsdag har vi styrelsemöte - vi kommer ut med mer information efter mötet.

Troligen kommer webbsidan att uppdateras med lite mer vägledning och regler kring infarter, dränering och diken efter mötet. Vi har anledning att förtydliga ansvar och roller så att vi slipper onödiga kostnader och diskussioner....

Väl mött i området.

 

Ordf.

 

 

 

 

Gudö 2018-07-01

Fel på några av fakturorna ut till medlemmar

 

Tyvärr har det blivit fel på beskrivningen av perioden för er med andelstal 0.7.

Som det verkar just nu är det bara ni med just detta andelstal som drabbats.

Vad vi kan se så stämmer allt annat på fakturan, det är bara perioden som är felaktig. Summan och konto stämmer. Fakturen gäller 2018-06-01 till och med 2019-05-31 och ska betalas 2018-07-15 respektive 2018-12-31, dvs minst hälften måste betalas nu i sommar och resterande del innan årsskiftet. Man får betala hela avgiften nu om ni vill.

Hör gärna av er med frågor eller om fler drabbats.

Trevlig Sommar.

 

Ordf.

 

 

 

Gudö 2018-06-16

Hur går projekteringen?

 

Ingen har väl missat att det tar längre tid än planerat med utförandet av förrättningen - dvs vändplanerna och belysningen.

Det finns många orsaker, men de viktigaste har under våren varit att samrådet med kommunen, Vattenfall och Skanova har dragit ut på tiden och att arbetet med mätteknikerna för vändplanerna har blivit försenat.

Vår advokat har föreslagit att vi för säkerhets skull ska ansöka hos Lantmäteriet om en förläning på förrättningen med 6 mån för säkerhetsskull, även om vi inte sänker tempot för det.

Målsättningen är att vi ska genomföra arbetet på ett sådant sätt som ger bra förutsättningar för entreprenörerna att lämna in bra och jämförbara offerter, störningarna på vägnätet ska vara så små som möjligt och bärigheten måste hålla för tunga fordon under arbetet.

Vi jobbar vidare med WSP för att inom kort ha ett förfrågansunderlag färdigt, tillsammans med Vattenfall för nedgrävning av kablar i området och uppförandet av vägbelysning.

Samt att färdigställa underlaget för förfrågningarna för vändplanerna på mätteknikernas underlag.

En extra stämma kommer så fort vi har ett bra underlag i anbud på jobben, troligen först i början av hösten 2018.

Sedan har vi också några få frågetecken kvar där vi behöver få besked från kommunen innan vi kan starta.

Vi stretar på...…

 

Å styrelsens vägnar,

 

Ordf.

 

 

 

Gudö 2018-05-01

Hyvling av vägarna på torsdag 3 maj

 

På torsdag är det dags att förbereda vägarna för sommaren och att reparera skadorna efter vintern. Vänligen försök undvika så mycket trafik på vägnätet under dagen som möjligt och visa hänsyn för den stora och otympliga hyveln - den jobbar för oss..

Har ni synpunkter på kvalitén på vägen efteråt så hör av er direkt så åtgärdar vi ev skador så fort som möjligt.

 

MVH.

 

Styrelsen.

 

 

 

Gudö 2018-04-10

Underlagen till stämman finns nu tillgängliga

 

Underlagen till stämman hittar ni under rubriken Årsstämmor till höger.

Hör av er med eventuella frågor.

Väl mött på stämman 24 april, i Haninge kulturhus, klockan 18:30.

Styrelsen.

 

 

 

 

Gudö 2018-03-26

Meddelande från Valberedningen

 

Valberedningen i Tutvikens samfällighetsförening söker intresserade till befattningar som ledamot och suppleant i styrelsen.

Tutvikens samfällighetsförening är en gemensam angelägenhet för alla ca 170 medlemmar vars fastighet/er ingår i samfälligheten. Alla har ansvar och skyldigheter för de gemensamma behoven gällande drift och underhåll av vägar, vägområden samt de grönområden som ingår i gemensamhetsanläggningen.

Vi står nu inför två spännande år då förrättningen som vann laga kraft 2012/13 ska omsättas i vägbelysning och vändplaner i området – behovet av engagerade styrelsemedlemmar är då extra stor. Ett arbete som kommer att höja standarden i området, men som också kommer att innebära entreprenader och betydande kostnader för fastigheterna. Därav att representationen är viktig.

Att vara ledamot i en föreningsstyrelse är oftast givande och många gånger väldigt lärorikt. Det man tar med sig från ett styrelseuppdrag är ofta erfarenhet att samarbeta, kunskaper om ledning och styrning samt många nya vänner och kontakter. Men att sitta i en styrelse innebär också krav och ett stort ansvar för föreningens verksamhet. Därför är det centralt att styrelseledamöterna känner sig engagerade i föreningens verksamhet och är beredda att lägga tid och energi för att leda föreningen. Det är mycket viktigt att de som blir valda till styrelseledamöter känner till vad deras uppdrag är och vilket ansvar de har.

Hur viktigt är det med ålder, kön och förkunskaper?

 

Inte alls, representativiteten är viktigast, men även här är det viktigt med balans. Alla har olika infallsvinklar. Äldre personer kan ha erfarenhet som är ovärderlig, medan yngre kan komma med nya infallsvinklar. Detsamma gäller kön och personer med olika bakgrund. Det skiljer sig självklart från person till person, men ofta skapas en positiv dynamik om olika erfarenheter blandas i en styrelse.

Ersättning och roller

 

En ersättning utgår till styrelsen för det jobb som läggs ned under verksamhetsåret. Hur arvodet fördelas är upp till styrelsen att besluta. Just nu (budget 2017) ligger det totala arvodesbeloppet på 68 000.

Varje styrelse konstituerar sig själv, dvs väljer vilka roller man ska ha sinsemellan. En ordförande finns alltid, och i vårt fall även kassör, sekreterare och vägmästare.

Vägmästare - Den ledamot som för dagbok över vägarnas status och den som beställer åtgärder av entreprenör efter beslut av styrelsen. Bör vara en praktiskt lagd medlem som gärna rör sig i vårat vägnät regelbundet. Vägmästaren redovisar läget med behov och genomförda arbeten på styrelsemötena.

Kassör – Den ledamot som hanterar ekonomin och som med ordföranden är föreningens firmatecknare. Sköter det redovisningsprogram föreningen nyttjar och följer upp inbetalningar och fakturabetalningar. Skriver den ekonomiska redovisningen tillsammans med ordföranden.

Sekreterare – Den ledamot som normalt för protokoll och som organiserar och arkiverar kommunikation med kommunen, entreprenörer mfl.

 

Styrelsen

 

 

Väljs av medlemmarna på stämman, och de är precis som ni boende i området med ”vanliga jobb” och familj. 

Föreningens styrelse består enligt stadgarna av fem(5) ledamöter och tre(3) suppleanter. Vidare så finns det en valberedning om två(2) personer samt två(2) revisorer med en(1) revisorssuppleant. Ledamot väljs på 2år och suppleant på 1år.

Samtliga ledamöter och suppleanter deltar normalt i styrelsemötena och fördelar uppkomna uppgifter efter förmåga och möjlighet.

 

Styrelsens uppgifter är att:

 

 

 • Förvalta den gemensamma anläggningen i enlighet med förrättning och lagstiftning
 • Verkställa de beslut som fattas på stämman

 • Utföra sitt arbete enligt den budget och de riktlinjer som fastställs på stämman 

 • Föra redovisning över samfällighetens räkenskaper samt debitera fastighetsägarna avgifter till drift och underhåll och övriga på stämma beslutade kostnader

 • Känna till och följa innehållet i anläggningsbeslutet, känner till lagar, stadgar och avtal som finns

 • Föra förteckning över deltagande fastigheter, deras andelstal och ägare

 • Vara det verkställande organet i vägorganisationen och arbetar på uppdrag av medlemmarna

 

Styrelsen träffas runt 10 gånger per år på möten som normalt tar 90-120 min.

 

Normal arbetsbelastning är 1-2 h/v för styrelseledamot och lite mer för sekreterare, kassör, vägmästare och ordföranden. I vår styrelse deltar både ordinarie ledamot och suppleant vid samtliga möten om de kan.

Arbetsbelastningen kan komma att bli lite högre nu under 2018-19 då en hel del entreprenad ska genomföras i området enligt förrättningen.

Utbildning

 

Föreningens sekreterare har skapat en handbok som beskriver rutiner, åtgärder och arbetet i föreningen och styrelsen.

Förutom internutbildning så erbjuder Riksföreningen enskilda vägar REV två kvällskurser om 4 timmar fördelat på en grundkurs samt en fortsättningskurs. REV utbildningarna är informativa och anpassade för medlemmar utan förkunskaper om vägfrågor.

Då föreningen är i behov av medlemmarnas engagemang så har styrelsen en idé om att man kan börja verksamheten i styrelsen som suppleant för att lära sig rutiner och området för att sedan kanske ta en roll som ledamot. Givetvis är det en fördel att man har erfarenhet av dator och siffror om man ska verka som kassör men det viktiga är i grund och botten engagemanget och en vilja att stödja arbetet i föreningen.

 

Valet till ny styrelse kommer att ske på ordinarie stämma i april.

 

Valberedning  Elin Svensson (Sammankallande)
                          Tutviksvägen 66
                          nile_svensson(at)hotmail.com
                          

                           Kim Settergren                          
                           Bälgvägen 22
                           kim(at)settergren.org

För att vi ska kunna sammanfatta sökande och på ett enkelt sätt redovisa er på stämman önskar vi att ni förbereder en kort presentation och om ni har en önskan om någon speciell befattning beskriven ovanför.

 

Valberedningen

 

 

 

 

Gudö 2018-02-27

Utmanande väder

 

Under de senaste dagarna så har det snöat ymnigt och det har varit utmanande att hålla vägarna framkomliga - inte bara för oss utan i hela landet.

Idag tisdag 27 februari så är snömängderna större på våra vägar än önskvärt. Snön kom tidigare på dagen än beräknat och det är svårt att få tag på snöröjning på kort varsel när alla har samma behov, vi har dessutom inte ett sådant avtal med entreprenören att han måste hålla jour för oss vid risk för snöfall.

Snön kommer att röjas så fort som entreprenören hinner med.

Hjälp varandra och ta det försiktigt på vägarna.

 

Styrelsen.

 

 

 

 

Gudö 2018-02-25

 

Diskussionsträffen

 

Tisdagen 20 feb så hade föreningen diskussionsträff i Haninge kulturhus. Runt 80 personer närvarade, representerande ca 60 fastigheter – en imponerande uppslutning.

Målet var att berätta om styrelsens arbete med vändplaner och belysning, samt att diskutera och inrikta arbetet med belysningen. Mot slutet av mötet fick så åhörarna rösta bland ett antal givna alternativ på utformning av stolpar och armatur – ett beslut som bara är vägledande för anbuden och inte ett beslut om inköp.

Vid mötet presenterades också för första gången kalkyler på vad projekten skulle kunna kosta för fastigheterna – mer info kommer på stämman.

Vad som kanske är viktigare är att underlagen för beslut inte kommer att vara klara till ordinarie stämma – orsakerna är flera, men nu är huvudorsaken till fördröjningen med belysningsprojektet att vi först ska ha ett samråd med Vattenfall, Skanova och Haninge kommun, ett samråd som vi bedömer kommer leda till en delad entreprenad för grävarbetet i området och lägre kostnader för oss – något som vi vill låta ta lite mer tid.

Klar vinnande i omröstningen var Lampan Stockholm på en svart stolpe – bilder finns i underlaget.

Presentationerna hittar ni under "Årsstämmor" till höger.

Tack för ett mycket bra möte.

För styrelsen,

Tommy Wahlman

Ordf.

 

 

 

 

 

Gudö 2018-02-11

Inkomna frågor från medlemmarna inför diskussionsträffen

 

Önskemål om information om de alternativ som kommer att presenteras redan innan diskussionsträffen

 

 

Styrelsen och WSP jobbar fortfarande (11 feb) med att färdigställa alternativen som ska presenteras, så fort vi är klara lägger vi ut dessa här på föreningens sida, det kommer dock inte vara så omfattande eller komplicerat att sätta sig in i under sittande möte. Diskussionsträffen är sedan inte heller bindande, utan vägledande till stämmomötet i april. Dock så kommer styrelsen gå ut med offertförfrågan utifrån diskussionsträffens beslut.

 

Önskemål om att vändplanerna bör diskuteras med samtliga medlemmar.

 

 

Nej. Styrelsen har under tre år försökt bilda en arbetsgrupp av medlemmar för att diskutera och förankra arbetet, vi har aldrig haft mer än EN intresseanmälan vid ett och samma tillfälle. Tiden är nu ute, arbetet ska vara genomfört i år. Utformningen är också en fråga om att i mesta möjliga mån försöka anpassa en skrivbordsprodukt från kommunen till lokala förhållanden på varje plats. Det finns heller inte så många estetiska eller ekonomiska valmöjligheter. Styrelsen anser därför inte att det finns förhållanden kring utformning av vändplaner att diskutera med samtliga medlemmar, utan bara att informera utifrån styrelsens arbete.

 

Önskemål om att ha samtliga kostnader för både vändplaner och belysning klara vid mötet

 

 

Vi kommer bara att ha preliminära kostnader klara för belysningsarbetet. Anledningen är att vi bara har preliminära uppgifter utifrån WSPs uppskattning och ännu inte har några offerter för något av arbetena. Således finns det inga andra beräknade kostnader att redovisa. Styrelsen jobbar fortfarande med att få alla kostnader klara till ordinarie stämma. Men det är också viktigt att vara medveten om att det kommer att krävas två separata beslut eftersom projekten belastar fastigheterna med olika andelstal beroende på om fastigheten återfinns inom eller utom området.

 

Kommer föreningen ta lån för arbetet?

 

 

Nja, föreningen kommer inte ta kostnaderna för utförandet i ett stort lån som fastigheterna sedan betalar tillbaka över tid. Men det kan eventuellt bli aktuellt med ett kort lån för att överbrygga tiden från betalning av fakturor fram till uttaxering av respektive fastighet. Rekommendationen från riksförbundet enskilda vägar, REV, är att inte ta ett lån på föreningen för utförandet av en förrättning, mer om detta på diskussionsträffen. Men målsättningen är alltså att fastighetsägarna kommer att faktureras för sin del i förrättningen så nära som möjligt efter slutfakturering från entreprenörerna.

 

Önskemål om jämförelse med kommunalt övertagande

 

 

Nej. Kommunalt övertagande är inget alternativ just nu. Förrättningen ligger på föreningen att genomföra innan året är slut. Kommunen har varit motvillig att diskutera övertagande tidigare och styrelsen har inget mandat att ta en sådan diskussion. Kommunen ligger dessutom ganska långt ifrån att kunna redovisa några kalkylerade kostnader eftersom de har helt andra krav på sig som huvudman, vilket gör att en sådan process skulle bli mycket omfattande.

 

Önskemål om förtydligande om uppdraget till WSP

 

 

Uppdraget till WSP kommer kortfattat att beskrivas vid diskussionsträffen – huvudfokus är dock alltjämt utförandet av förrättningen.

 

Fortsatt trevlig söndag – vi lägger ut mer information så fort detta blir klart….

 

För styrelsen,

 

Tommy Wahlman

Ordförande.

 

 

Gudö 2017-12-02

Felmärkta inbetalningskort

 

I dagarna har fakturorna gått ut för dem som valt att dela upp avgiften under 2017.

Tyvärr så har ett antal av dessa blivit felmärkta med "Påminnelse".

Styrelsen har sedan i våras testat att skicka ut inbetalningsavierna direkt från bokföringsprogrammet, något som spar både tid och pengar. Det har hittills funkat bra men vi lär oss under vägen bli bättre på att använda tjänsten.

Alla avier som rapporterats till oss har dock haft rätt summa att betala in.

 

Trevlig Första Advent.

Ordf.

 

 

 

Gudö 2017-11-17

Hyvling av vägarna snarast

 

Hej. Vägarna kommer att hyvlas inför vintern så fort vädret tillåter, kanske redan på lördag 18 nov. Under hyvlingen kan trafiken påverkas, och väghyveln är stor och behöver extra hänsyn när den kommer.

Föreningen hyvlar vägarna en till två gånger per år för att förbereda för vinter, respektive sommarunderhåll. En nyhyvlad väg är till exempel enklare att ploga på vintern.

Ta det försiktigt, det han vara förrädiskt halt nu på senhösten.

 

Trevlig Helg.

 

Ordf.

 

 

 

Gudö 2017-11-11

Hösten är på sluttampen och tiden går rasande fort…

 

Förrättningen

 

 

De parallella projekten med vägbelysning och vändplaner går framåt, om än något efter tidsplan i princip alla delar. Allt tar lite längre tid än planerat – men som tur är har vi marginal och det går framåt…

  Belysningen

 

 

För tre veckor sedan var WSP (våra ingenjörskonsulter i arbetet) på platsbesök för att få en bättre bild av belysningsutmaningarna, och vi diskuterade igenom förutsättningarna på plats.

Slutsatserna vi kunde dra var att utformningen av belysningen, för att inte störa och för att kunna anpassa ljuset till trafiken samt för att inte störa fastigheterna – var inga större problem. Placeringen av stolparna var lite mer utmanande eftersom de gamla el-/telestolparna och nya skanovastolpar inte är placerade enhetligt på en sida av vägen, utan går fram och tillbaka över vägarna. Föreningen får inte använda de existerande stolparna utan måste sätta upp egna – vilket på sikt är bra, mindre underhåll och inget beroende till annan part. Det som däremot blir en stor utmaning är kabeldragningen, det är ont om plats mellan föreningens mark och medlemmarnas fastigheter, inte sällan med ett dike på gränsen, många hårdgjorda ytor på föreningens mark, berg och V/A-ledningar för att nämna de viktigaste. WSP tittar nu på ett par olika lösningar för att få en så rationell och tålig kabeldragning mellan stolparna som möjligt, utan att behöva spränga och gräva upp hela området….

Styrelsen kommer att besöka WSP den 5 dec för att jobba fram de alternativ som ni medlemmar sedan ska få se och bedöma på diskussionsträffen. Då belysningen är beroende av att vändplanerna är klara så är det ingen brådska med det projektet – entreprenörerna kan tidigast starta med arbetet i maj-juni bedömer WSP.

  Varför dröjer arbetet? – jo, vi är beroende av kartunderlag från kommunen, vi har ett ointresserat elnätsbolag, styrelsens begränsade tid och en långsam start med WSP.

  Kommer vi att hinna i tid? – Ja, vi bedömer att vi kommer att vara klara tidigt under hösten 2018.

  När blir det diskussionsträff och stämmobeslut? – Det hänger på arbetet med vändplaner, troligen blir det två separata beslut. Rimligen tar vi beslutet i början på våren 2018, diskussionsträffen planeras till minst en månad innan beslutet.

 

Vändplanerna

 

 

Arbetet med vändplanerna går också lite långsammare än beräknat, till stor det för att detaljplaneunderlaget från kommunen är så bristfälligt. Det tog tid att få till utsättningen av gränserna, få tag på kartunderlaget digitalt, träffa alla berörda fastighetsägare och nu väntar vi på att en mängdtekniker ska uppskatta hur mycket massor som kommer att krävas för entreprenadföretagen. Det är styrelsens sätt att kvalitetssäkra specifikationen för offereringen så att bolagen som lämnar anbud kan göra det med så liten risk, och så precist som möjligt.  Styrelsen vill minska risken för överraskningar och få in liknande, jämförbara bud, från så många vägentreprenörer som möjligt. Den stora ljuspunkten här var nog att berörda fastighetsägare var så samarbetsvilliga och att problemen faktiskt var färre än vi var bekymrade för.

  Kommer vi att hinna i tid? – Ja, vi bedömer att vi kommer att vara klara under sommaren 2018.

  När blir det diskussionsträff och stämmobeslut? – Det hänger på när entreprenörerna kan lämna in anbud, rimligen tar vi beslutet i början på 2018, diskussionsträffen planeras till minst en månad innan beslutet.

  Varför kan vi inte ta ett beslut och ha en diskussionsträff?

Det var intentionen, men processerna löper inte helt parallellt, det är inte alla medlemmar som ska rösta i beslutet om vändplaner, underlagen kommer att vara klara vid olika tidpunkter och vi är beroende av att kunna ta beslut så snabbt som möjligt när underlaget för vändplanerna är tillgängligt. Vi ska försöka minska belastningen på medlemmarna, men samtidigt så är det stora beslut som vi måste ge er möjlighet att ta så välunderrättade som möjligt.

  Vad kommer det att kosta?

Det vet vi inte ännu. De första uppgifterna kommer att presenteras vid diskussionsträffarna. Men vi gör allt för att få så bra kvalité som möjligt, med lågt löpande underhåll för så liten peng som möjligt. Med detta sagt så har vi formella tekniska krav som vi måste uppfylla och andra normer som vi måste sträva efter att nå i arbetet.

 

 

Dagvatten och dränering

 

 

Som ni har sett så har det regnat mycket under hösten och vi har redan fått lite skador på vägarna av vattenmängderna. Vi kommer därför att vidta lite extra åtgärder för att åtgärda problemområden och kontakta de medlemmar särskilt som inte uppfyller LOD eller har felaktigt anlagda infarter.

 

Ha en fortsatt trevlig höst och förvinter – glöm inte att ta det lugnt på vägarna.

 

För styrelsen, Tommy Wahlman, Ordförande.

 

 

Gudö 2017-09-03

Höstens första stormar….

 

 

Under den gångna veckan så har styrelsen fört samtal med boende vid sju av nio planerade vändplaner.

Först så vill jag be boende kring vändplanerna vid Basunvägen och Cellovägen om ursäkt – ni fick aldrig någon kallelse till samtal – det var för att styrelsen inte ser någon anledning att bygga ut existerande vändplaner – men det glömde vi att meddela er.

Sedan vill jag tacka alla medlemmar som tog sig tid för att komma ut och diskutera vändplanerna. Eftersom planarbetet från kommunen inte är helt tillfredsställande så var det med lite anspänning som vi nu var tvungna att gå ut och klä skott för kommande utbyggnation.

Men det var tvärt om, styrelsen blev mycket gott emottagna och alla förstod situationen som föreningen sitter i, att vändplanerna ska byggas och att utformningen av vändplanerna ska sträva efter normen, i mesta möjliga mån.

Det känns nu skönt att kunna börja planera för ett anbudsunderlag till entreprenörerna, stärkt av medlemmarnas förtroende.

På en annan not, föreningen har blivit delgivna kommunens svar efter granskningen av detaljplanerna för Gudö 13:1 och 15:1, och vi är väl inte särskilt imponerade. Till nästa styrelsemöte så får vi analysera svaret och sedan besluta hur vi eventuellt går vidare. Mer om detta längre fram.

Extra stämma och informationsträff

 

 

Det tar längre tid än planerat att få tag i underlag från kommunen och att färdigställa underlag för anbud, därför hoppas vi nu på en informationsträff innan julledigheten och stämman minst en månad därefter. Vi tror inte heller längre att vi kommer att kunna ta bägge besluten – belysningen och vändplaner – vid samma möte då anbuden från entreprenörerna inte kommer att finnas helt tillgängliga redan i höst.

Framåt!

Ordf.

 

 Gudö 2017-08-14

Förnyad granskning av föreslagen detaljplan för fastigheterna Gudö 13:1 och 15:1

 

Förkortat från föreningens yttrande:

 

 

Haninge Kommun, HK, har 2017-07-21 meddelat förnyad granskning angående en ny detaljplan för delar av Tutviken. Detaljplanens syfte är att möjliggöra avstyckning av fastigheterna Gudö 13:1 och Gudö 15:1 med ett utökat antal byggrätter för bostadsändamål. Föreningen har nu svarat på granskningen.

Den förnyade detaljplanen innehåller inga förändringar som väsentligt förändrar tidigare ställningstaganden.

De förändringar som HK genomfört vid tidigare samråd och granskning, efter påpekanden från TSF, upplevs huvudsakligen vara av kosmetisk karaktär utan att adressera den huvudsakliga problematiken med enskilt ansvar för vägar och allmän platsmark i området.

Vidare har HK återigen underlåtit att ta en dialog med TSF om utvecklingen i Tutviken inför den förnyade granskningen, en dialog som TSF skriftligen efterfrågat, och som HK utfäst både efter samrådet 2015 och efter granskningen 2016.

Avslutningsvis så vill vi förtydliga att TSF inte tar ställning till en eventuell styckning av Gudö 13:1 eller 15:1. TSF har dock allvarliga invändningar på formerna för hur vägarna och allmän platsmark i området ska skötas i framtiden. TSF vill återigen att HK bjuder in till en dialog om framtida utveckling i området.

 

Det är viktigt att föreningen är med i granskningen ifall det senare blir tal om en utökning av vår gemensamhetsanläggning eller ett utökat ansvar - vilket troligen skulle medföra mer arbete och högre kostnader för medlemmarna.

Yttrandet kommer att publiceras i sammanfattad form av kommunen i ett samlingsdokument, den går även att få i sin helhet via styrelsen.

 

Ordf.

 

 

 

Gudö 2017-07-17 - Sommarbrev 2017 – Tutvikens vägsamfällighet

 

Ordförande har ordet.

 

Glad sommar på er alla! Hoppas ni är lediga och får bra väder oavsett om ni är bortresta eller njuter av sommaren hemma i den prunkande grönska som just nu är Tutviken.

Det händer mycket i föreningen just nu och de senaste månaderna har hektiska, om än lite frustrerande. Arbetet mer att utföra förrättningen (vändplaner och belysning) fortsätter, även om vissa saker har tagit längre tid är förväntat.

Vi har nu ett underskrivet avtal med WSP angående konsultstöd för belysningen och vid en genomgång av planeringen så ser förutsättningarna bra ut, vi kommer bli klara i tid, men vägen fram till ett avtal och första konkreta arbetet i augusti, har varit lite längre än förväntat och vi kommer inte att ha ett beslutsunderlag klart direkt efter sommaren.

Kommunens utsättning av tomtgränserna för vändplanerna har också dragit ut på tiden, men nu sedan i fredags 14 juli så sitter alla markeringarna ute i terrängen, och mellan tomterna i alla fall. Vi ber er respektera markeringarna och inte flytta på något. Det finns vissa vändplaner som kommer att kräva mer arbete än andra, några är inte helt optimala till sin placering, men på det stora hela blev det ändå bättre än mina farhågor. Styrelsen kommer att fortsätta prata med berörda fastighetsägare under v31-32, för att försöka hitta så bra lösningar som möjligt för respektive vändplan. Detaljplanen och förrättningen har vunnit laga kraft så nu ska vi utifrån förutsättningarna försöka finna så bra lösningar som möjligt för hela föreningen, vändplanerna ska dock byggas, och enligt regelverken så lång som möjligt.

Som ni förstår så ligger styrelsen lite efter i arbetet med ett beslutsunderlag, men planen är fortfarande att ha en diskussionsträff under hösten ca en månad innan en extra stämma för att diskutera möjliga lösningar. Den extra stämman ska sedan inte diskutera detaljer utan ta ställning mellan ett begränsat antal konkreta förslag som vi får fundera över väl i förväg. Vid stämman så ska vi också ha offerter i underlaget så att vi vet ganska väl hur mycket arbetet kommer att kosta.

Utbyggnaden i området genom detaljplanen för tomterna Gudö 13:1 och 15:1 har stoppats, och upphävts av Mark- och miljödomstolen den 19 maj. Föreningen är inte längre någon part i dialogen med kommunen och har ingen åsikt om styckningen, men vi har varit kritiska av kvalitén på förarbetet och hanteringen av tillfarterna genom vår gemensamhetsanläggning. Kommunen har meddelat att man kommer att fortsätta planarbetet och försöka ta ett förnyat beslut om detaljplanen så snart som möjligt i höst. Tyvärr har kommunen också meddelat att man inte ser TSF (vår förening) som en part i detaljplanen och därför har man just nu ingen avsikt att återuppta någon dialog inför antagande av en ny detaljplan.

Ha en fortsatt bra sommar, tveka inte att höra av er med frågor, det kanske tar lite längre tid än vanligt för oss att svara bara, och kom ihåg att klippa häckar och träd så att inte grönskan hotar trafiksäkerheten i området. Hjälp varandra att se efter fastigheterna när ni är borta, tillsammans klarar vi allt!

 

Tommy Wahlman

 

Ordföranden.

 

 

 

Gudö 2017-05-11

 

Nu finns protokollet från stämman tillgänglig och alla beslutade dokument under "Årsstämmor".

 

Ordf.

 

 

 

 

Gudö 2017-04-12

 

Nu finns alla dokumenten inför stämman uppladdade under fliken "Årsstämmor" till höger.

Papperskopior går att få via ordföranden eller elektroniskt via mail.

En extra kallelse och korrektur om att mötet sker på torsdagen den 27 april kommer ut i dagarna.

 

Välkomna - Styrelsen.

 

 

 

Gudö 2017-03-30 (uppdaterad 2017-04-01)

 

Kallelse till Tutvikens samfällighetsförenings ordinarie stämma TORSDAGEN den 27 april 2017 kl 18.30 – 20.30 i Kulturhuset – Kulturrum 2, Haninge centrum            

 

 

Mötet inleds med en lite mer utförlig verksamhetsberättelse innan stämmans öppnande och efter avslutad stämma finns styrelsen tillgänglig för frågor och diskussion. Vi bedömer att vi främst behöver diskutera planen för förrättningens genomförande, med belysning och vändplaner, under 2017-18.

För årsmötet relevanta handlingar finns tillgängliga för medlemmarna här två veckor innan, eller hos ordföranden, Spelmansvägen 1.

Vi vill särskilt göra alla medlemmar uppmärksamma på att nu när det gäller genomförandet av förrättningen från 2012 (laga kraft) så kommer kostnader att uppstå som belastar samtliga fastigheter, med olika andelstal. Det är därför extra viktigt att så många medlemmar som möjligt deltar vid mötet för att besluten ska vara så representativa som möjligt.

Att förrättningen ska genomföras, och hur kostnaderna ska fördelas, är dock något som föreningen eller styrelsen inte kan ha synpunkter på, dessa förutsättningar är fastställda i förrättningsbeslutet från Lantmäteriet.

 

Välkomna, hälsningar Styrelsen

 

 

Gudö 2017-03-07

 

 

Föreningen behöver engagerade personer för att representera medlemmarna i styrelsen.

 

 

Tutvikens samfällighetsförening är en gemensam angelägenhet för alla ca 170 medlemmar vars fastighet/er ingår i samfälligheten. Alla har ansvar och skyldigheter för de gemensamma behoven gällande drift och underhåll av vägar, vägområden samt de grönområden som ingår i gemensamhetsanläggningen.

Vi står nu inför två spännande år då förrättningen som vann laga kraft 2012/13 ska omsättas i vägbelysning och vändplaner i området – behovet av engagerade styrelsemedlemmar är då extra stor. Ett arbete som kommer att höja standarden i området, men som också kommer att innebära entreprenad och betydande kostnader för fastigheterna. Därav att representationen är viktig.

Att vara ledamot i en föreningsstyrelse är oftast givande och många gånger väldigt lärorikt. Det man tar med sig från ett styrelseuppdrag är ofta erfarenhet att samarbeta, kunskaper om ledning och styrning samt många nya vänner och kontakter. Men att sitta i en styrelse innebär också krav och ett stort ansvar för föreningens verksamhet. Därför är det centralt att styrelseledamöterna känner sig engagerade i föreningens verksamhet och är beredda att lägga tid och energi för att leda föreningen. Det är mycket viktigt att de som blir valda till styrelseledamöter känner till vad deras uppdrag är och vilket ansvar de har.

Hur viktigt är det med ålder, kön och förkunskaper?

 

 

 Inte alls, representativiteten är viktigast, men även här är det viktigt med balans. Alla har olika infallsvinklar. Äldre personer kan ha erfarenhet som är ovärderlig, medan yngre kan komma med nya infallsvinklar. Detsamma gäller kön och personer med olika bakgrund. Det skiljer sig självklart från person till person, men ofta skapas en positiv dynamik om olika erfarenheter blandas i en styrelse.

Ersättning och roller

 

 

En ersättning utgår till styrelsen för det jobb som läggs ned under verksamhetsåret. Hur arvodet fördelas är upp till styrelsen att besluta. Just nu (2017) ligger det totala arvodesbeloppet på 68 000.

Varje styrelse konstituerar sig själv, dvs väljer vilka roller man ska ha sinsemellan. En ordförande finns alltid, och i vårt fall även kassör, sekreterare och vägmästare.

Styrelsen

 

 

Väljs av medlemmarna på stämman, och de är precis som ni boende i området med ”vanliga jobb” och familj. Styrelsens uppgifter är att:

 • Förvalta den gemensamma anläggningen i enlighet med förrättning och lagstiftning

 • Verkställa de beslut som fattas på stämman

 • Utföra sitt arbete enligt den budget och de riktlinjer som fastställs på stämman 

 • Föra redovisning över samfällighetens räkenskaper samt debitera fastighetsägarna avgifter till drift och underhåll och övriga på stämma beslutade kostnader

 • Känna till och följa innehållet i anläggningsbeslutet, känner till lagar, stadgar och avtal som finns

 • Föra förteckning över deltagande fastigheter, deras andelstal och ägare

 • Vara det verkställande organet i vägorganisationen och arbetar på uppdrag av medlemmarna

Styrelsen träffas runt 10 gånger per år på möten som normalt tar 90-120 min.

Normal arbetsbelastning är 1-2 h/v för styrelseledamot och lite mer för sekreterare, kassör, vägmästare och ordföranden. I vår styrelse deltar både ordinarie ledamot och suppleant vid samtliga möten om de kan.

Arbetsbelastningen kan komma att bli lite högre nu under 2017-18 då en hel del entreprenad ska genomföras i området enligt förrättningen.

Valet till ny styrelse kommer att ske på ordinarie stämma i april.

Om du är fortsatt intresserad så ombeds du omgående kontakta valberedningen som jobbar på uppdrag av medlemmarna för att få till bästa möjliga styrelse.

 

Valberedning  

 

 

Elin Svensson
Tutviksvägen 66
nile_svensson(at)hotmail.com

Patrik Åkerlind
Cellovägen 3
patrik.akerlind(at)gmail.com

 

Tack för din tid, hoppas vi syns i styrelsen.

 

 

Tommy Wahlman

Ordförande

 

 

Gudö 2017-02-22

Utebliven plogning

Under eftermiddagen har det efter ymnigt snöande legat cirka en decimeter slask på vägarna i området, styrelsen har trots detta valt att inte beställa plogning. Anledningen är dels att det är plusgrader i hela prognosen för de kommande 24 timmarna, samt att vägbanan är så mjuk av fukt och plusgraderna som varit den gångna veckan att risken är för stor att vi bara skadar vägen ytterligare.

Om det skulle svänga över på minus och slasket fryser så får vi se över behovet av att sanda eller ploga på nytt.

Skulle det vara så att någon upplever att just er väg är i särskilt behov av underhåll så hör av er på mailen som vanligt eller sväng förbi Spelmansvägen 1.

 

Styrelsen.

 

 

Gudö 2017-01-21

Styrelsen i dialog med kommunen om dagvattenproblematiken

I fredags träffade delar av föreningens styrelse Stadsbyggnadsförvaltningen, de som har ansvar för drift och exploatering av vatten och avlopp, inklusive dagvatten.

Föreningen möttes av områdets dagvatteningenjör, hans enhetschef och avdelningschefen för vatten och avlopp, en bra laguppställning. Vi blev väl mottagna.

Vi presenterade föreningens problem, förutsättningar och syn på ansvar. Vi förklarade, visade bilder, gav historik och svarade på frågor.

Representanterna insåg problemen och höll med om en stor del av resonemangen, men har naturligtvis svårt att ta på sig allt ansvar för Haninge kommun, HK, särskilt det som inträffat långt tidigare.

De delade analysen att tidigare planering varit bristfällig och att något måste göras.

Nu, för första gången, har HK en organisation, kompetens och börjar få resurser nog för att kunna börja ta tag i detta.

Som nästa steg ska kommunen bereda frågorna internt för att se vad man ska göra och vem som ska vara vår kontakt i det fortsatta arbetet.

För första gången har vi fått en kompetent motpart från HK och det känns hoppfullt.

En liten seger!

 

Tommy Wahlman

Ordföranden.

 

 

 

 

 

Gudö 2016-12-24

Midvinternattens vind är mild,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova längs tätbebyggd väg
djupt under midnattstimma.
Hundägaren vandrar sin tysta ban,
Laven lyser vit på fur och gran,
Frosten lyser vit på taken.
Endast ordföranden är vaken.

 

God Jul önskar Styrelsen.

 

 

Gudö 2016-11-18 

Nu regnar det väldigt mycket och marken är mättad – kolla en extra gång att dräneringen under infarter och på tomten inte är igensatta så att vatten blir stående eller rinner över på grannfastigheter eller vägen.

Kolla så att diken inte är igenväxta eller att det ligger skräp som hindrar flöden.

Hjälp varandra och kontakta oss om läget på vägarna – vi inventerar vägarna i helgen.

Med vänlig hälsning.

 

Tommy Wahlman

Ordf.  

 

2016-10-14

Lördagen 22 oktober röjer vi i området, eldar ris och grillar korv. Tanken är att träffas, kunna ta hjälp av varandra för röjning, diskutera vad som händer i området och umgås. Vi träffas som vanligt på Basunvägens vändplan mellan klockan 10 och 15. Deltagandet är frivilligt.

 

Höstbrev

 

 

Ordförande har ordet.

Hej. I år fick vi ha sommar kvar lite längre och just nu så är hösten i Gudö som allra mest klar och färggrann.

Det har nu gått ett halvår sedan stämman. Styrelsen har haft en hel del att göra även om rutinarbetet har varit det dominerande. Jag kan glädjande berätta att styrelsen upplever att vägarna har varit i gott skick hela sommarhalvåret, detta trots en stundtals mycket hård belastning med flera husbyggen och entreprenadarbeten igång samtidigt i grannskapet.

Underhållet av växtlighet, längs och över vägarna, har också för det mesta skötts bra av medlemmarna och det är för det mesta snyggt och trafiksäkert i området. Vi har också fått några nya medlemmar, flera nya fastigheter och flera nya hus är under uppbyggnad – det är kul.

Tema för höstbrevet blir dels att informera om att föreningen behöver ökad medlemsdelaktighet i det stundande arbetet med att ta fram förslag på hur förrättningen ska genomföras – nio vändplaner ska iordningställas och vägbelysning ska upp enligt förrättningsbeslutet från Lantmäteriet. Det är viktigt att det arbete vi utför speglar medlemmarnas intressen, så att vi inte fortsätter i gamla hjulspår efter uppfattningar som kanske inte längre är representativa för de som bor här idag. Förrättningsbeslutet som helhet är för styrelsen att utföra innan utgången av 2018, det kan vi inte ducka för.

Därför är det också viktigt att vi snarast ökar takten med att bereda beslutsunderlag så att vi vid nästa stämmomöte i april 2017 kan fatta beslut om vilka alternativ som passar medlemmarnas intressen bäst. Vi har tyvärr inte fått in tillräckligt många intresserade för att delta i arbetsgrupperna som ska bereda frågan om vändplanernas- eller belysningens utformning i området. Som det ser ut just nu så kommer styrelsen att tvingas att anlita en extern konsult för att bereda beslutet till stämman 2017. Anmäl gärna ert intresse för att delta i belysningsgruppen, där är vi i störst behov av representation.

Det andra ärendet att ta upp nu i brevet är vikten av att fastighetsägare tar sitt ansvar för LOD – lokalt omhändertagande av dagvatten. I takt med ökad utbyggnad ökar även flödena i diken och på vägarna vid regn och snösmältning, men i Haninge kommun (vilket numera är standard) ska dagvatten i första hand tas omhand där det uppkommer istället för att ledas bort, det är ett villkor för bygglovet. Det är alltså ett krav att garageuppfarter och andra hårdgjorda ytor är genomsläppliga och inte leder ut dagvatten till det gemensamma vägnätet, grannar eller diken. Kraven är idag hårdare än de varit tidigare eftersom det byggs mer i området och stora skyfall nu bedöms ske mer frekvent än tidigare. Föreningen har haft ett antal ärenden under året där fastighetsägare inte tar sitt ansvar där arbetet och kostnaderna ökar för föreningen.

För att komma runt problematiken med felaktigt anlagda, och dåligt underhållna, infarter så arbetar styrelsen just nu med ett förslag om att föreningen eventuellt kan överta ansvaret för infarter som går över diken, under förutsättning att de är korrekt utförda från början, således blir det då en del av den ordinarie översynen och underhållet. Beslut är inte fattat i ärendet.

Strängvägsbacken, ned mot Tutviksvägen, kommer fortsatt att enkelriktas vid vinterväglag av trafiksäkerhetsskäl, mer info på hemsidan längre fram.

 

Just nu jobbar styrelsen med:

 

 

 • Förberedelser inför en förnyad dialog med Haninge kommun angående dagvattenhanteringen i området där styrelsen anser att Haninge kommun inte har tagit sitt ansvar i området. Eftersom hela dagvattenplaneringen i området är eftersatt så har föreningen svårt att ta sitt ansvar när det gäller att hålla vägarna torra året om.
 • En utökad röjning av träd och sly i diken, på föreningens mark samt på de platser som kan hota trafiksäkerheten eller vägbanan kommer att genomföras under hösten. Träd och buskar kommer att märkas upp i närtid för en extern entreprenör att röja – föreningen får inte längre själva göra större jobb med exempelvis motorsåg.
 • Inventering av vägnätet inför vintersäsongen.
 • Dränerings- och infartsproblematiken, som tyvärr växer.
 • Bättre välkomnande av nya medlemmar.
 • Förberedelser för att hantera en ökning av tung trafik vid dåligt väglag – exempelvis via Fiolvägen till de nya tomterna – här kommer begränsningsskyltar för tung trafik att köpas in. Dessa skyltar kan komma att sättas upp i hela området när det är risk för skador på vägarna – därvid att det är viktigt att alla tyngre transporter i större omfattning samordnas med vägmästaren så att vi inte riskerar skador i vinter. Våra vägar är inte byggda för tung trafik, detta blir särskilt påtagligt vid dåligt väglag.
 • Ny skyltning i området. Bra vägar har tyvärr lite för ofta betytt en högre hastighet än de tillåtna 30 km/h i området, vi har även problem med bland annat parkerade bilar på vändplanerna. Inom kort så kommer vi att byta ut existerande skyltar och sätta upp nya.

 

Lördagen 22 oktober röjer vi i området, eldar ris och grillar korv. Tanken är att träffas, kunna ta hjälp av varandra för röjning, diskutera vad som händer i området och umgås. Vi träffas som vanligt på Basunvägens vändplan mellan klockan 10 och 15. Deltagandet är frivilligt.

 

 

  

 För styrelsen, Tommy Wahlman.

 

 

 

 

2016-05-15

Ny detaljplan antagen för Gudö 13:1 och 15:1

 

 

Tack för en bra stämma - dokumentationen är nu uppdaterad på hemsidan enligt de beslut som togs.

 

Haninge kommun antog 2016-04-20 en ny detaljplan för området kring Gudö 13:1 och Gudö15:1.

TSF har inga synpunkter på om fastigheterna ska styckas eller inte  - men har i tidigare dokument felaktigt beskrivits i underlaget samt föreslagits få ett utökat ekonomiskt och administrativt ansvar - något som styrelsen motsatt sig.

Då TSF inte längre är en part i den antagna detaljplanen kan vi inte annat än vänta på en eventuellt kommande förrättning för fastigheterna för att höra hur kommunen eller Lantmäteriet tänker att de föreslagna samfälligheterna ska skötas i framtiden.

TSF har lämnat in synpunkter längs vägen och är fortsatt kritiska till hur Haninge kommun skött processen. TSF har varit i kontakt med Riksförbundet Enskilda Vägar, REV, och fått juridiskt stöd inför en eventuell kommande förrättning och meningsskiljaktigheter inför.

 

Här hittar ni mer information:

http://haninge.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplanering-och-detaljplaner/detaljplaner/vendelso-gudo-vendelsomalm/gudo-131-151/

 

För styrelsen.

 

Tommy Wahlman

Ordförande.

 

 

2016-04-18

Dagordning Tutvikens samfällighets föreningsstämma 2016

 

Välkomna 20 april 2016 kl 18.30 – 20.30 i Kulturhuset – Auditorium, Haninge Centrum

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-03-28

Kallelse till Tutvikens samfällighetsförenings ordinarie stämma onsdagen den 20 april 2016 kl 18.30 – 20.30 i Kulturhuset – Auditorium, Haninge Centrum                  

För årsmötet relevanta handlingar finns tillgänglig här fr. o m. 4 april 2016, eller hos ordföranden, Tommy Wahlman, Spelmansvägen 1.

Vill Du ha underlagen via mejl, kontakta styrelsen via: tutvikensvagforening(at)gmail.com  

Mötet inleds med en lite mer utförlig verksamhetsberättelse innan stämmans öppnande och efter avslutad stämma finns styrelsen tillgänglig för frågor och diskussion. Vi bedömer att vi behöver diskutera kommunens avsikt att utvidga området och föreningens ansvar, samt planen för förrättningens genomförande med belysning och vändplaner under 2017-18.

 

Välkommen, hälsningar Styrelsen

 

 

 

 

 

 

2016-01-11

Extremt halt i området.

 

 

 

Var försiktiga på vägarna i området, just nu är det mycket halt på vissa ställen.

 

 

Föreningen stängde idag tillfälligt strängvägsbacken då det var glashalt och inte trafiksäkert. Den öppnas när väglaget förbättrats, men då gäller de restriktioner som vi skrivit om här tidigare och som samtliga boenden på gatan idag informerats om via brev.

När den öppnas så kommer tillfälliga hänvisningsskyltar runt Strängvägsbacken att sättas upp för att leda huvuddelen av trafiken via Fiolvägen istället för uppför/nedför den branta backen från Tutviksvägen under vintern.

För styrelsen.

 

Tommy Wahlman

Ordf.

 

2016-01-06

Jägareförbundet Haninge-Tyresö meddelar:  

God fortsättning!
Då det blev resultatlöst vid jakten i måndags kommer vi att göra ett nytt försök efter rådjur och älgkalv imorgon torsdag 7/1-16. Vi har samling och genomgång kl 08:00 vid Modevillan. Vi kommer att bedriva jakt med såväl hund som med, det lite ovanliga i dessa trakter, folkdrev. Dvs vi är ett antal personer som går i gemensam linje fram emot passkyttarna. Som det ser ut kommer vi att börja med en drevkedja längs tomtgränserna mellan Godsägarvägen och Jägarvägen/stigen. Drevet går/driver upp mot kraftledningsgatan. Hur det blir efter det beror på hur det ser ut då.
Samma sak gäller som tidigare, att alla är väl medvetna om det rörliga friluftslivet, och att vi har att samsas på bästa sätt med säkerheten i fokus från vår sida.
Med vänliga hälsningar
Christer Wallin

För styrelsen,

Tommy Wahlman

Ordförande

 

 

 

2016-01-03

Jägareförbundet Haninge-Tyresö meddelar:

Sent ikväll blev det bestämt att vi kommer att jaga efter såväl rådjur som älgkalv i morgon måndag 4/1.
Vi går noga igenom förutsättningarna som gäller vid jakten och alla deltagare är kända på marken så ingen har anledning att känna någon oro och alla kan promenera som man tänkt, med eller utan hund. Ev frågetecken så ring gärna!
Med vänlig hälsning,
Christer Wallin

 

Detta gäller området i östra Gudö, innan Tyresta. Fastigheten Gudö 5:1. SO och öster om Basunvägen.

 

För styrelsen,

 Tommy Wahlman

Ordförande

 

 

2015-12-28

 

Så kom då till slut vintern.

 

 

Dock så blev inte väghållningen helt bekymmersfri idag måndag, då föreningens upplag i slutet av Basunvägen var inparkerad av besökare till Tyresta.

Nu är vi i alla fall igång, vägarna är plogade och sandade, och skyltar till upplaget och Strängvägsbacken är beställda.

Parkeringsförbud kommer att sättas upp vid vänplanen Basunvägen och tillfälliga vägvisare runt Strängvägsbacken. Syftet med vägvisarna är att leda huvuddelen av trafiken via Fiolvägen istället för uppför/nedför den branta backen från Tutviksvägen, med hänsyn till trafiksäkerheten vintertid.

Mot ett gott nytt år…

Å styrelsens vägnar,

Tommy Wahlman

Ordf.

 

 

2015-12-24

 

God Jul önskar styrelsen.

 

 

 

Det varma vädret till trots så är det faktiskt julafton idag. Vägföreningens styrelse vill på detta enkla sätt önska alla medlemmar, vänner, entreprenörer, lantmätare, Vattenfall, Skanova, ja till och med Haninge kommun en riktigt God Jul.

 

 

Ta hand om varandra, skänk en tanke till de som inte kan vara med, kom ihåg att släcka alla levande ljus och glöm inte att ta det lugnt och njuta själv också.

 

I mellandagarna kommer styrelsen att fortsätta arbeta med ett fiffigt förslag från Kommunen att utöka vägsamfälligheten. I korthet så motsätter sig styrelsen ett större ansvar och det finns många aspekter att analysera i kommunens förslag till ny detaljplan för området som sannolikt ska byggas i östra delen av Tutviken, in mot Tyresta. Föreningen har bara fram till 12 jan på sig att ha synpunkter. Generellt så har styrelsen inga synpunkter på själva styckningen till nya fastigheter, det ligget inte i vår uppgift, men vill som sagt inte ha ett utökat administrativt och ekonomiskt ansvar för nya vägar och gemensam mark.

 

Enskilda medlemmar har också rätt att tycka till direkt till kommunen.

http://haninge.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplanering-och-detaljplaner/detaljplaner/vendelso-gudo-vendelsomalm/gudo-131-151/

 

Vi kommer att uppdatera med ny information i mellandagarna.

 

Å styrelsetomtarnas vägnar,

 

Tommy Wahlman

Ordförande

 


julbild.jpg (9.01KB)
julbild.jpg (9.01KB)
julbild.jpg (9.01KB)
julbild.jpg (9.01KB)